Dag van de Jeugdprofessional 2019

BPSWNIPNVO

Ga in gesprek met collega’s, experts en anderen uit het jeugdveld en laat je inspireren.  Het thema is ‘In gesprek’ met als dagvoorzitter Barbara Barend.

Koop direct je kaartje en profiteer van de early bird-korting!

Aanmelden

Korting? Vraag hier aan:

Ben je lid van de beroepsvereniging BPSW, NIP of NVO én SKJ-geregistreerd? Vraag dan vóórdat je je kaartje koopt een kortingscode aan (zolang er tickets beschikbaar zijn). Stuur je beroepsvereniging een e-mail en zet in de onderwerpregel van je e-mail ‘Aanvraag kortingscode Dag van de Jeugdprofessional 2019’. Vermeld je naam, je lidmaatschapsnummer en je geboortedatum en je ontvangt jouw unieke kortingscode per e-mail. Kortingscodes kunnen niet achteraf ingediend worden.

Klik op de link om een e-mail te sturen naar je beroepsvereniging:
BPSW
NIP
NVO

Meld je hier direct aan als SKJ-geregistreerd professional:

 

 

Ben je niet SKJ geregistreerd, maar wil je toch graag naar de Dag van de Jeugdprofessional? Meld je dan hier aan:

Groepstickets zijn te verkrijgen vanaf 10 personen.

Programma

Het dagprogramma is divers en actueel met plenaire bijeenkomsten, workshops en een informatiemarkt. Je kunt bij het aanmelden aangeven welke workshop je wilt bezoeken, zo stel je zelf jouw ideale programma samen.

08.30 – 09.15 uur Ontvangst en informatiemarkt
09.15 – 09.30 uur Opening door Tom van Yperen – “Heb oog voor wat jeugdigen beschermt en bouw daarop verder!“
09.30 – 10.30 uur Het geheim van lichaamstaal: een masterclass van Job Boersma
10.30 – 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.15 uur Verdraaide organisaties: lezing van Wouter Hart
12.15 – 12.30 uur Genomineerden Jeugdprofessional van het jaar 2019
12.30 – 14.00 uur Lunch, infomatiemarkt en Meet & Greet (Mies Bouwman foyer)
14.00 – 15.00 uur Workshops
15.00 – 15.30 uur Wisselpauze
15.30 – 16.15 uur Jeugdhulp is topsport: Jurja Steenmeijer en Marc Lammers gaan samen in gesprek over autonomie en samenspel
16.15 – 16.30 uur Afsluiting en uitreiking Jeugdprofessional van het jaar
16.30 uur Afsluitende borrel en informatiemarkt

Workshops

Waar je interesses ook liggen, op de Dag van de Jeugdprofessional bepaal je zelf welke workshop je bezoekt.

Scheiden zonder schade: in gesprek met André Rouvoet

André Rouvoet zit aan tafel met o.a. Gerda de Boer, zelfstandig praktiserend orthopedagoog en mediator, en een jongere van Villa Pinedo over dilemma’s die jeugdprofessionals tegenkomen in het werk met beide ouders en jeugdigen voor tijdens en na een scheiding en het programma Scheiden zonder Schade.

André Rouvoet, Gerda de Boer

In gesprek met ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact. De workshop wordt gegeven door ervaringsdeskundigen uit de jeugdzorg. Werken vanuit cliëntenperspectief, écht samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en respect vraagt de professional stil te staan bij en te reflecteren op je houding, je gedrag, je eigen kwetsbaarheid en op je vaardigheden zoals communicatie en inlevingsvermogen. Oordeelloos luisteren, het hebben van echte aandacht, hoe doe je dat als professional? Hoe ervaren cliënten dat? Stilstaan bij deze thema’s en hierover in gesprek gaan met cliënten tijdens de workshop helpt jou in je samenwerking met jeugdigen en de gezinnen, omdat jij je (nog) meer bewust wordt van je eigen handelen, je eigen houding en wat cliënten daarin belangrijk vinden.

Lauranne Jansen

In gesprek met het college; de opbrengst van 5 jaar tuchtrecht

Vijf jaar na de introductie van het tuchtrecht voor SKJ geregistreerde professionals is het tijd om te evalueren. Wat heeft het tuchtrecht opgeleverd? Met andere woorden: wat zijn de voors en wat de tegens? Hoe wordt een tuchtcollege samengesteld en wat zijn de verschillende functies: die van de voorzitter, de beroepsgenoten, de secretaris? Hoe verhoudt het tuchtrecht zich tot SKJ? Heb je tips voor de colleges? Hoe heeft het SKJ tuchtrecht zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?

Vragen kun je tijdens de workshop stellen of vooraf inleveren per mail.

Eveline Jacquemijns, Caroline Abbing, Marco Last, Margriet de Roos en Josiane Pires

Niet sturende gesprekken met kinderen

Bij het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is het van belang dat de jeugdprofessional op een niet-sturende wijze te werk gaat en daardoor het kind de gelegenheid biedt zijn eigen verhaal te doen. Het is immers belangrijk dat de informatie die wordt verzameld accuraat is en niet is beïnvloed door de werkwijze van de professional. Daarnaast moet de benadering die tijdens het gesprek wordt gekozen telkens worden afgestemd op het betreffende kind. Zo vereist een gesprek met een vierjarige een andere aanpak dan een gesprek met een tienjarige. Tijdens deze workshop wordt op interactieve wijze besproken hoe de jeugdprofessional een ‘niet-sturend’ gesprek met een kind kan voeren en hoe een gesprek kan worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van een kind.

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Ze werkt vanuit haar eigen bedrijf Kinterview. Dit is een advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Zij geeft onderwijs aan onder andere politie en hulpverlening over het op een neutrale wijze verzamelen van informatie bij kinderen en andere kwetsbare groepen. Daarnaast werkt zij als gerechtelijk deskundige. Zij rapporteert over de waarde van verklaringen van kwetsbare personen, veelal binnen een strafrechtelijk kader.

Jannie van der Sleen

Teken je gesprek

In deze workshop maak je kennis met Teken je gesprek. Teken je gesprek is niet echt tekenen maar het met symbolen en kleuren visueel maken van dat wat er gedaan, gedacht en gevoeld is. Je leert hoe je een eerste, getekend gesprek kunt starten. Je zult ervaren wat de voordelen zijn van het op deze manier maken van een visueel overzicht. Je kunt het geleerde meteen toepassen in de praktijk.

Adinde de Vreede

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie, wie heeft daar niet ooit een cursus of workshop over gevolgd? De theorie kennen we inmiddels: bewust zijn van je vooroordelen, cultuursensitief te werk gaan enzovoort. Maar… laten we eens inzoomen op de praktijk! Hoe doe ik dat praktisch in mijn werkveld? Waar heb ik rekening mee te houden in verbale en non-verbale communicatie? Welke dynamiek speelt er achter bepaalde gedragingen? Bij deze workshop zullen we daar open en kritisch bij stilstaan. Je gaat weg met direct inzetbare tools.

Drs. Hamza Akkar is theoloog, geestelijk verzorger en eerstegraads docent. Hij studeerde aan zowel de Vrije Universiteit Amsterdam alsook de Université Abdelmalek Essaadi (Marokko), wat maakt dat hij in beide werelden thuis is. Zijn stijl in onderwijs kenmerkt zich door een open, ongecensureerde en enthousiasmerende houding. Hij deinst niet terug voor de ‘grote’ onderwerpen en taboes en het openlijk bespreken hiervan a.d.h.v. zijn ervaring en deskundigheid. Hamza is jaren werkzaam geweest in academische ziekenhuizen, gevangenissen en psychiatrische instellingen. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger en trainer bij de Islamitische Pedagogen- & Psychologenpraktijk (IPeP), waarbij hij zich veel richt op opvoedingsfilosofie. Vanuit die hoedanigheid zal hij een bijdrage leveren aan de dag voor de jeugdprofessional.

Hamza Akkar

In gesprek over seksualiteit. Durf jij het aan?

Jeugdprofessionals zijn inhoudelijk goed opgeleid en gaan geen onderwerp uit de weg. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat het thema seksualiteit vaak niet ter sprake wordt gebracht. Professionals vinden het om meerdere redenen moeilijk om het onderwerp aan te snijden. Soms heeft dat te maken met eerdere, vervelende ervaringen, gebrek aan kennis en vaardigheden, de eigen normen en waarden, tijdgebrek of je denkt er gewoon niet aan om ernaar te vragen. Cliënten beginnen er meestal zelf ook niet over, ze vinden dat de professional dat maar moet doen. In deze workshop wordt ingegaan op de seksuele ontwikkeling van kinderen en de richtlijn daarover, de meest voorkomende seksuele problemen en de eigen houding van de professional ten aanzien van seksualiteit. Je krijgt praktische tips voor het bespreekbaar maken van verschillende facetten van seksualiteit.

Wil Berghuis is seksuoloog NVVS bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en in een eigen eerstelijnspraktijk in Kesteren. Daarnaast geeft zij regelmatig trainingen, workshops en lezingen op het gebied van seksualiteit en seksuologie, aan zowel hulpverleners (zoals artsen, psychologen en maatschappelijk werkers) als patiëntenorganisaties.

Wil Berghuis

Veilig opgroeien doen we samen: in gesprek met de keten

In deze workshop staat het partnerschap tussen Veilig Thuis en de meldende professional centraal. Hoe komen deze partijen tot afstemming en samenwerking? Verder wordt ingegaan op de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis en wat dit voor jou als professional betekent.

Daphne Steenvoorden

Begrijpen wij elkaar? – In gesprek met ouders met een LVB

Je zult als ouder met verstandelijke beperkingen maar hulp nodig hebben. Of misschien heb je niets te kiezen omdat het gewoon moet. Waar bemoeien ze zich dan mee? Praten ze met moeilijke woorden? Zijn ze wel te vertrouwen? Of komen ze gewoon je kind weghalen..? Ouders met verstandelijke beperkingen vragen eerder om steun als de hulpverlener die ze over de vloer krijgen gelooft dat zij iets kunnen leren. Ben jij die professional die deze uitdaging aangaat? Kom dan naar deze workshop en leer aan te sluiten bij wat deze ouders nodig hebben.

Marja Hodes

Praten met kinderen over kindermishandeling

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zíjn stem te laten horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Deze workshop geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen.

Marieke Gemert

Samen met ouders en jeugdige beslissen. Hoe anders?!

De ‘Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ gaat in op het proces van beslissen over hulp bij vragen en problemen bij zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. Maar wat is daar zo bijzonder aan? We nemen toch altijd besluiten samen met onze cliënten? Deze interactieve workshop heeft als doel inzicht te geven in wat het betekent voor je eigen werkwijze als je samen beslissen écht wil toepassen. En hoe kun je hiermee aan de slag?

Haske van Veenendaal

TED talks van 3 workshops

  • Beslissen in het belang van het kind
   Coby van der Kooi

Bij alle maatregelen betreffende kinderen vormen de belangen van het kind de eerste overweging. Dit staat in het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar wat bedoelt het VN-Kinderrechtencomité hier precies mee? Op 29 mei 2013 heeft het VN-Kinderrechtencomité een richtlijn uitgebracht over ‘het recht van het kind zijn belangen een eerste overweging te laten zijn’. In deze richtlijn beschrijft het Kinderrechtencomité wat je altijd meeweegt als je het belang van het kind wil onderzoeken. De Kinderombudsman heeft deze richtlijn vertaald naar een handreiking. In deze handreiking laat de Kinderombudsman zien hoe je volgens de richtlijn een besluit moet nemen waarbij de belangen van het kind goed onderzocht zijn en kinderrechten werkelijks voorop staan. Er is een versie gemaakt voor professionals en een versie voor kinderen en jongeren. Benieuwd? Coby van der Kooi, sr. Beleidsadviseur, licht in deze TED-Talk de handreikingen toe.

  • On the road to zero suicides
   Anke Wammes

113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord.
De allerbelangrijkste sleutel tot succes is het realiseren van culturele verandering. Het heersende taboe moet worden doorbroken: suïcide, depressie en wanhoop moeten op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar zijn. Daarnaast vraagt deze ambitie dat gelaten acceptatie van suïcide plaats maakt voor een zero-suicide mindset: gerichte actie van mensen in de samenleving, in de hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek waarbij suicide als vast gegeven niet meer geaccepteerd wordt.

  • In gesprek met de Kindbehartiger – Geef kinderen in een scheidingssituatie een stem
   Marieke Lips

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar mening te geven, hetzij rechtstreeks hetzij via een vertegenwoordiger, zo stelt artikel 12 van het kinderrechtenverdrag (IVRK). Praten met kinderen vraagt om goed te kunnen luisteren naar kinderen en datgene wat zij zeggen in perspectief te kunnen plaatsen mede kijkend naar wat in het belang van het kind is.
De Kindbehartiger is er sinds 2015 speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie en om invulling te geven aan hun rechten vanuit het IVRK.
Wat doet een Kindbehartiger nu precies? Wat zijn de rechten van kinderen? Wat is hun juridische positie in ons land? Hoe verhoudt de Kindbehartiger zich ten opzichte van de bijzondere curator?
Vragen die beantwoord worden tijdens de Ted Talk van Marieke Lips, als ontwikkelaar in de rol van de Kindbehartiger.

De Kinderwerker in gesprek met spelers in de wijk

In vele gemeenten zijn kinderwerkers actief in buurten waar kinderen om extra aandacht vragen. Zij gaan daarbij actief in gesprek met collega’s uit de jeugdhulp, als zij signalen opvangen en als kinderen extra zorg nodig hebben. Kinderwerkers vervullen tien basistaken in buurten waar kinderen opgroeien. Maar dat werk doen zij niet alleen. Door in gesprek te gaan met kinderen, ouders en andere actoren in de wijk kunnen zij het verschil maken en duurdere zorg voorkomen. Hoe gaat dat in zijn werk? Aan de hand van de praktijk uit Tilburg, Hilversum, Den Haag, Hoorn en Almere bespreken we hoe via deze gesprekken gewerkt wordt aan een gezonde en uitdagende omgeving om in op te groeien.

Froukje Hajer

Kosten

SKJ-geregistreerd professional SKJ-geregistreerd + lid beroepsvereniging Zonder SKJ-registratie Student
Early bird-actie
(1 april t/m 20 juni)
 €95,-  €75,-  €120,-  €25,-
Regulier ticket
(vanaf 21 juni)
 €120,-  €95,-  €120,-  €40,-

 

Locatie

De dag vindt plaats in het Beatrix theater in Utrecht. Het Beatrix theater is goed bereikbaar met het OV. Centraal Station Utrecht ligt op 5 minuten loopafstand van het theater. Volg de borden Jaarbeursplein totdat het Beatrix Theater staat aangegeven. Het Beatrix Theater is ook bereikbaar met de auto. Vlakbij het theater kun je goed parkeren.

Word jij de Jeugdprofessional van het Jaar?

Het is niet meer mogelijk om professionals hiervoor op te geven; eind augustus worden de 3 genomineerden op de website bekend gemaakt. De bezoekers van de Dag van de Jeugdprofessional kunnen stemmen op hun favoriet.

De winnaar van de verkiezing ontvangt:
• Jeugdprofessional van het Jaar award
• Een persoonlijke prijs
• En… de kans om een persoonlijk, professioneel droomproject uit te voeren!

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Herregistratiepunten

 • Deelname levert 5 punten op voor je herregistratie als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional.
 • Voor de gedragswetenschappers geldt:
  • K&J/OG herregistratie: 4,5 pt
  • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 pt
  • K&J/OG opleiding – behandeling: 0,5 pt
  • K&J/OG opleiding – overige taken: 1,0 pt

Over onze sprekers

 • Dagvoorzitter Barbara Barend
 • Opening door Tom van Yperen (expert jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie Zorg voor jeugd bij de Universiteit Groningen.
 • Masterclass van Job Boersma (psycholoog, gespecialiseerd in lichaamstaal – in het bijzonder facial coding – en strategische gespreksvoering, auteur)
 • Lezing van Wouter Hart (oprichter en adviseur bij Verdraaide organisaties, auteur)

Barbara Barend

Tom van Yperen Job Boersma Wouter Hart

 

Impressie Dag van de Jeugdprofessional 2018

 

Fotograaf

Tijdens de Dag van de Jeugdprofessional 2019 loopt er een fotograaf rond. De geschoten beelden kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden over deze dag door SKJ, BPSW, NIP en NVO. Heb je er bezwaar tegen om herkenbaar in beeld te komen? Mail dan naar communicatie.

De Dag van de Jeugdprofessional wordt mogelijk gemaakt door BPSW, NIP, NVO en SKJ

BPSWNIPNVO