OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Oplossingsgericht denken en werken

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
4.00
4.00 Training
Gouda - 14-05-2020

ID nummer: SKJ205190
Opleider: Ad Astra
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Systemisch werken

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
4.00
4.00 Training
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ205188
Opleider: Ad Astra
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Geweldloos verzet

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
4.00
4.00 Training
Gouda - 18-06-2020

ID nummer: SKJ205189
Opleider: Ad Astra
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

ACT your way voor gedragswetenschappers en behandelaren

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
12.00
10.00
2.00
1.00
12.00 Herregistratie
10.00 Behandeling
2.00 Diagnostiek
1.00 Extra literatuurstudie

ID nummer: 344270
Opleider: RINO Groep Utrecht
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

ACT your way voor gedragswetenschappers en behandelaren

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
12.00
10.00
2.00
1.00
12.00 Herregistratie
10.00 Behandeling
2.00 Diagnostiek
1.00 Extra literatuurstudie
Utrecht - 22-03-2019
Utrecht - 17-01-2020
Utrecht - 08-03-2021

ID nummer: 344270
Opleider: RINO Groep Utrecht
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info