Geweldloos verzet

ID nummer: SKJ205189
Periode: 31 december 2019 t/m 31 december 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: Ad Astra Adres: Oudebrugweg 7
2808 NP Gouda
Email: info@adastra.nl Website: http://nvt
Registerpunten: 4.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De problematiek waarmee een jongere ( en zijn gezin) bij Ad Astra komt is altijd op problematiek op het snijvlak van onderwijs en gezin. Hoewel ouders en andere betrokkenen niet altijd en direct aanwezig zijn op bv de trainingslocatie of bij de OZA, is het belangrijk voor de hulpverlener om zich bewust te zijn dat de problematiek van de cliënt te maken heeft met de manier van opvoeden van ouders in het gezin.

Optimale hulp aan een jongere is altijd in samenwerking met allen die belangrijk voor de cliënt zijn. De methodiek van Geweldloos Verzet brengt de hulpverlener een belangrijke tool om de ouder, en dus de jongere, te helpen het kind adequaat op te voeden. Met de eerste module kunnen de hulpverleners aan de slag om de kennis over Geweldloos Verzet in de praktijk te brengen.

Met module 2 kunnen de hulpverleners de kennis over Geweldloos Verzet verder verdiepen, door samen te spreken over concrete casussen.

Het programma van de modules ziet er als volgt uit (zie draaiboek):
Module I
00.00 – 00.20 introductie
00.20 – 00.45 theorie deel I
00.45 – 00.55 oefening I
00.55 – 01.10 theorie deel II
01.10 – 01.25 oefening II
01.25 – 01.35 theorie deel III
01.35 – 01.50 vragen beantwoorden
01.50 – 02.00 afsluiting

Module II
00.00 – 00.20 recapitulatie module I
00.20 – 00.40 verkennen casussen
00.40 – 00.55 beantwoorden vragen centraal
00.55 – 01.25 uitwerken casussen in groepen
01.10 – 01.25 oefening II
01.25 – 01.35 algemene terugkoppeling
01.35 – 01.50 afspraken maken vervolg
01.50 – 02.00 afsluiting

Modules: Geweldloos verzet - deel I - 2 uur
Geweldloos verzet - deel II - 2 uur