Systemisch werken

ID nummer: SKJ205188
Periode: 17 september 2019 t/m 17 september 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: Ad Astra Adres: Oudebrugweg 7
2808 NP Gouda
Email: info@adastra.nl Website: http://nvt
Registerpunten: 4.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

NB: naar aanleiding van de reactie op onze eerste aanvraag hebben wij de training uitgebreid met een extra verdiepingsmodule, zodat deze hopelijk wel valt onder de categorie ‘formeel leren’.

De jeugdhulpverlener werkt bij AD Astra altijd met een jongere, zowel op de trainingslocatie als op de OZA of het Wendbaar team. Hoewel ouders en andere betrokkenen niet altijd en direct aanwezig zijn op bv de trainingslocatie of bij de OZA, is het belangrijk om zich bewust te zijn dat deze mensen rondom een cliënt er altijd zijn en de cliënt en de hulpverlener beïnvloeden. Optimale hulp aan een jongere is altijd in samenwerking met allen die belangrijk voor de cliënt zijn. De bewustwording van de jeugdhulpverlener betreffende de loyaliteit tussen ouder en kind en de parallelprocessen die kunnen spelen zodra een cliënt in zorg is, zorgt voor goed uitgevoerde zorg. En voor het bewust bekwaam worden van de jeugdhulpverlener. Kennis van het gebruik van genogram, de diverse ontwikkelingsfases van een gezin en de begrippen vanuit de structurele perspectief dragen bij aan het optimaliseren van de inzichten rondom het systeem van een client en de inzet van hulp.

Modules: Systemisch werken - deel I - 2 uur
Systemisch werken - deel II - 2 uur