Tijdelijke werkwijze

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is de werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep tijdelijk aangepast. Deze aangepaste werkwijze is vastgelegd in een tijdelijke regeling,

Geen mondelinge behandelingen t/m 28 april 2020
Alle mondelinge behandelingen die t/m 28 april 2020 staan gepland, vinden geen doorgang. SKJ heeft alle betrokken partijen hierover geïnformeerd.

Partijen worden geïnformeerd over de voortgang van de procedure
SKJ streeft ernaar om partijen waarvan de behandeling van de klacht c.q. het beroep is vertraagd, door de ontwikkelingen rondom COVID-19, uiterlijk in de week van 20 april as. te berichten over de voortgang van de procedure. Partijen wordt verzocht deze berichtgeving van SKJ af te wachten.

Geldigheidsduur tijdelijke regeling
De tijdelijke regeling geldt in ieder geval t/m 28 april 2020. De geldigheidsduur van de tijdelijke regeling wordt (automatisch) verlengd zolang de aanleiding van de tijdelijke regeling nog onverkort geldt.

Tuchtreglement

Op 4 maart 2019 heeft het bestuur van SKJ de laatste versie van het Tuchtreglement vastgesteld en goedgekeurd. Let op: Tuchtreglement versie 1.3 geldt voor procedures waarbij de klacht is ingediend op 4 maart 2019 of later, daarvoor geldt Tuchtreglement versie 1.2.

Lees hier het nieuwe Tuchtreglement, versie 1.3
Lees hier het Tuchtreglement, versie 1.2
Lees hier het oude Tuchtreglement, versie 1.1

Wrakingsprotocol

Wraking is een procedure die bedoeld is om de objectiviteit van de leden van een van de tuchtcolleges te beoordelen. Wanneer partijen twijfelen aan de objectiviteit van een van de collegeleden kan er een wrakingsverzoek worden ingediend.

Op 4 maart 2019 heeft het bestuur van SKJ de laatste versie van het wrakingsprotocol vastgesteld en goedgekeurd. Let op: wrakingsprotocol versie 1.2 geldt voor procedures waarbij het wrakingsverzoek is ingediend op 4 maart 2019 of later. Vóór deze datum geldt het wrakingsprotocol versie 1.1.

Lees hier het nieuwe wrakingsprotocol, versie 1.2
Lees hier het wrakingsprotocol, versie 1.1

Huisregels voor bezoekers

Voor bezoekers van een hoorzitting zijn regels opgesteld.

Lees hier de huisregels voor bezoekers.