3 vragen aan… Jurja Steenmeijer

In deze rubriek interviewen wij de deelsessiesprekers van de komende Dag van de Jeugdprofessional met drie korte vragen. Jurja Steenmeijer zal in haar deelsessie alles vertellen over de beroepsethiek. Jurja is maatschappelijk werker en zorgethica. Momenteel werkt ze als stafmedewerker jeugd bij de BPSW; ze geeft advies en verzorgt trainingen over beroepsethiek, registratie en tuchtrecht. Ook is zij betrokken bij de samenstelling van verschillende beroepscodes in het sociale domein.

Wat ga je vertellen?
Ik kom vertellen wat de gemeenschappelijke beroepsethische basis is van jeugdprofessionals. Ook al zijn er 3 beroepscodes (BPSW, NIP, NVO), de kern van de codes is hetzelfde. Maar wat is dan die kern? Je kunt je handelen laten leiden door de redelijk concrete do’s en don’ts die in een beroepscode staan, maar je kunt ook reflecteren op het fundament van die voorschriften.

Wat wil je zelf leren?
Ik wil graag ontdekken welke waarde de beroepscodes hebben voor professionals. Beroepscodes hebben verschillende functies, maar welke functie resoneert nu het meest in de ervaring van jeugdprofessionals? Een belangrijke vraag daarbij is of de codes goed aansluiten op hoe ze in de praktijk gebruikt worden.

Wat zijn de kansen voor verbetering in jouw vakgebied?
Met name voor hbo-professionals is de beroepsethische dimensie van de praktijk redelijk nieuw. Vaak zie je dat professionals na een aantal jaar werken geleidelijk meer belangstelling krijgen voor ethiek. Een belangrijke ontwikkeling zou zijn dat professionals ethiek gaan zien als iets wat van hen is. Nu wordt het nog vaak ervaren als iets wat van buiten wordt opgelegd, maar het zou juist een verstevigend skelet moeten zijn wat iedere professional mee kan dragen.