3 vragen aan… Mariël van Pelt en Sanneke Verweij

In deze rubriek interviewen wij de deelsessiesprekers van de komende Dag van de Jeugdprofessional met drie korte vragen. Sanneke Verweij en Mariël van Pelt gaan spreken over ‘integrale samenwerking’. Sanneke is onderzoeker bij Movisie en verbonden aan het programma Integraal Werken in de Wijk waarin verschillende kennisinstituten hun krachten bundelen. Mariël is onder andere betrokken bij twee landelijke programma’s die gericht zijn op het professionaliseren van sociaal werkers en jeugdhulpverleners.

Wat gaan jullie vertellen?
Vanuit ons werk bij Movisie – landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein – brengen we onze kennis en ervaring rondom samenwerking in het sociaal domein breed mee. Samenwerking binnen het wijkteam, in het domein van werk en inkomen, in de wijk tussen bewoners en professionals. We doen zowel onderzoek naar deze vraagstukken, als dat we samen met partijen in de uitvoering werken aan het ontwikkelen of verbeteren van die samenwerking.

Wat willen jullie zelf leren?
De dag van de jeugdprofessional is een goede manier om te leren over hoe professionals zelf de diverse vormen van samenwerking (met cliënten en gezinnen, met werkgevers, met andere disciplines) ervaren, wat daar in al goed gaat en waar zij kansen voor verbetering zien.

Wat zijn de kansen voor verbetering in jullie vakgebied?
We zien dat er volop samengewerkt wordt, maar dat de echte inhoudelijke verbinding van werk en inkomen met andere domeinen in een integrale benadering van vragen van inwoners (nog) in de kinderschoenen staat, zie bijvoorbeeld Werk en inkomen in integrale aanpakken. Bovendien lijkt samenwerken eenvoudig, maar het is helemaal niet zo eenvoudig om meervoudig samen te werken: met jongeren en gezinnen, met vrijwilligers, met andere disciplines, met managers etc.

Lees hier meer informatie over de Dag van de Jeugdprofessional.