3 vragen aan… Nely Sieffers, Karlijn Stals en Djolien Reusien

In deze rubriek interviewen wij de deelsessiesprekers van de komende Dag van de Jeugdprofessional met drie korte vragen. Nely Sieffers, Karlijn Stals en Djolien Reusien. Nely is voorzitter en oprichter van Stichting UW Ouderplatform, Karlijn maakt zich als programmaleider Vakmanschap sterk voor een voortdurende professionalisering van de jeugdhulp en Djolien is ervaringsdeskundige bij Fier.

Wat gaan jullie vertellen?
Wij komen wat vertellen over samen beslissen. Over het belang ervan voor kinderen, jongeren, ouders én hulpverleners, over hoe je het kunt doen en over wat je hierbij kunt tegenkomen. De Richtlijn ‘Samen met jeugdige en ouders’ geeft handvatten en het is een belangrijke houvast voor professionals. Maar het echt samen beslissen gebeurt natuurlijk in de praktijk en dat brengt ook dilemma’s mee; ook daar gaan we over in gesprek.

Wat willen jullie zelf leren?
Van de aanwezigen willen we graag leren hoe het samen beslissen nu vorm krijgt, wat er goed in lukt en wat nog moeizaam gaat. We weten dat gedeelde besluitvorming een krachtig middel is om motivatie voor en effect van hulpverlening te vergroten, maar we weten nog niet goed wat professionals nodig hebben om dit vaker en beter te gaan doen. Door hierover in gesprek te gaan, weten we steeds beter hoe we professionals kunnen faciliteren en ondersteunen bij dit principe van ‘shared decision making’.

Wat zijn de kansen voor verbetering in jullie vakgebied?
We willen heel graag dat richtlijnen gebaseerd zijn op 3 kennisbronnen: kennis vanuit de wetenschap, kennis vanuit de praktijk en kennis van jongeren en ouders. We kunnen dit nóg beter doen door steeds samen op te trekken en bijvoorbeeld ook bij richtlijnontwikkeling alert te blijven op de toepassing van richtlijnen in de dagelijkse praktijk.

Meld je hier aan voor de Dag van de Jeugdprofessional