3 vragen aan… Rosalinde Visser

Rosalinde is jurist beroepsethiek bij het NIP en ook actief als docent Recht en Ethiek bij postmasteropleidingen tot gz/kinder- en jeugdpsycholoog en schoolpsycholoog. Daarnaast is zij spreker op congressen en workshops over privacy en beroepsgeheim.

Wat ga je vertellen?
Dat zorg voor privacy geen ballast is, maar een versterking van vertrouwen en samenwerking; zowel met cliënten als met professionals!

Wat wil je zelf leren?
Ik wil zelf leren van de toewijding en bevlogenheid van de deelnemers.

Wat zijn de kansen voor verbetering in je vakgebied?
Een toenemend bewustzijn van privacy, ingebed in het beroepsmatig handelen.