3 vragen aan… Yolande de Best en Nicoline Jacobs

In deze rubriek interviewen wij de deelsessiesprekers van de komende Dag van de Jeugdprofessional met drie korte vragen. Bij SKJ is Nicoline Jacobs werkzaam als senior stafmedewerker tuchtrecht en Yolande de Best als medewerker bemiddeling en communicatie.

Wat gaan jullie vertellen?
In onze deelsessie Tuchtrecht in de praktijk wordt er een tuchtzaak voorgespeeld. De zaak wordt door een zogenaamd ‘klein college’ behandeld en daarna is het aan de aanwezige deelnemers om – alles wikkend en wegend en met assistentie van het aanwezige college en de workshopleiders – tot een evenwichtige beslissing te komen.

Wat willen jullie zelf leren?
Een belangrijke opdracht van SKJ is het uitvoeren van het tuchtrecht. Tegelijkertijd is het een van de meest besproken en meest belichte onderdelen van het werk van SKJ. We zijn met de afdeling Tucht van SKJ voortdurend bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van ons werk. Door professionals en hun zienswijze bij een tuchtzaak te betrekken, krijgen we misschien wel weer nieuwe inzichten!

Wat zijn de kansen voor verbetering in jullie vakgebied?
Bij elke jonge organisatie is ruimte voor verbetering. Daarom proberen we zoveel mogelijk open te staan voor inbreng vanuit het veld: vanuit de werkgevers, vanuit de beroepsorganisaties én zeker vanuit de professionals zelf.

Lees meer over de Dag van de Jeugdprofessional