Actuele kennis verwerkt in herziene Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen vraagt om een aanpak waarin veel ruimte is voor creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid van de hulpverleners. De herziene Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft daarom geen regels maar mogelijkheden voor hulpverleners om beter aan te sluiten bij de individuele situatie van deze gezinnen. De richtlijn biedt een goed overzicht van de interventies die ingezet kunnen worden en de verschillende rollen die de hulpverleners kunnen vervullen.

Wat is er aangepast in de richtlijn?

De richtlijn had voorheen de titel Multiprobleemgezinnen; een titel die negatieve associaties opriep. De herziene richtlijn met de nieuwe naam biedt een ander perspectief; de nadruk ligt niet op de ‘lastigheid’ van gezinnen maar op de weerbarstigheid die hulpverleners ervaren tijdens hun inzet, of bij het veranderen van de situatie. De richtlijn ondersteunt een positieve benadering en daagt hulpverleners uit om in deze complexe gezinssituaties van betekenis te zijn. Wanneer is opvoederschap goed genoeg? Hoe definieer je met het gezin zelf wat de problemen zijn en waaraan gewerkt moet worden? En hoe betrek je de omgeving van deze gezinnen er weer bij? De richtlijn geeft de hulpverlener handvatten om de gezinsleden vanuit hun kracht en mogelijkheden te benaderen. Andere actualisaties zijn onder meer:

  • Aandacht voor het familiegroepsplan en hulpmiddelen en werkwijzen voor het opstellen van een gezinsplan, mobiliseren van het sociaal netwerk en integraal werken.
  • Update informatie over instrumenten en interventies.
  • De term ‘goed genoeg ouderschap’ is vervangen door ‘goed genoeg opvoederschap’.
  • Informatie over psychische problemen en een lichte verstandelijke beperking bij ouders.

De richtlijn ondersteunt professionals met praktische aanbevelingen en kennis in het proces van hulpverlening, met als doel samen met het gezin een effectieve aanpak te realiseren.

Meer informatie
Meer informatie over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.