AGB code voor alle professionals met een registratie bij SKJ

NIP, NVO en BPSW hebben zich sinds de start van de registratie van professionals bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hard gemaakt voor AGB – codes voor SKJ geregistreerde professionals. En met resultaat! Professionals met een SKJ registratie die tot nu toe geen aanspraak konden maken op een AGB code kunnen vanaf 29 juni een AGB aanvraag doen bij AGB Vektis.

AGB code
Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Vektis is de beheerder van dit register. De zorgverleners gegevens zijn voorzien van een unieke codering: de AGB-code. Met de AGB-code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. De code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar en/of gemeenten. Zonder AGB code is declaratie niet mogelijk. Indien een AGB code is afgegeven, is het dus mogelijk om binnen de pakketten die de cliënt heeft afgesloten met de zorgverzekering en/of gemeenten hulp- en dienstverlening te declareren. Met name voor zzp-ers is dit goed nieuws.

Vektis
Vektis geeft zowel AGB-codes uit voor individuele zorgverleners als voor praktijken. Een AGB-code kan worden aangevraagd via www.agbcode.nl. Tijdens de registratie wordt u gevraagd om gegevens als naam en adres, maar ook om informatie over de praktijkvoering, praktijkgegevens en bevoegdheden aan te leveren (bijv. SKJ registratie).