Beoordeling herregistraties

In verband met extreme drukte wordt bij de beoordeling van de herregistratieaanvragen rekening gehouden met de herregistratiedatum. Dat wil zeggen dat, bij het beoordelen van de dossiers, de datum van indienen op dit moment niet meer leidend is. Mocht je herregistratiedatum nog ‘ver’ in de toekomst liggen dan kan dat betekenen dat de beoordeling van de herregistratieaanvraag wat langer op zich laat wachten. Mocht je je herregistratie op tijd (uiterlijk een dag van tevoren) hebben aangevraagd, dan zal je registratie niet verlopen.