Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming worden in hun dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is weer anders, dus moeten zij elke keer opnieuw afwegingen maken. De beroepscode ondersteunt hen daarbij. In de beroepscode zijn de normen van de beroepsgroep beschreven. De code biedt professionals geen kant-en-klare oplossingen, maar helpt bij het afwegen en het onderbouwen van hun keuzes. Professionals toetsen hun eigen handelen aan hun code, en samen met collega’s reflecteren zij hierop. Zo draagt de beroepscode bij aan de beroepsontwikkeling van de professional en aan die van de beroepsgroep als geheel.

Jeugd- en gezinsprofessionals
Werk jij op hbo-niveau en doe je werkzaamheden in complexe situaties waarbij je handelen grote impact heeft op kinderen en gezinnen? Wanneer je een mbo-diploma of geen diploma hebt, moet je je registreren tussen 1 januari 2018 en 1 april 2018 in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals. Heb je een hbo/wo-diploma? Dan kan dat in het gehele jaar 2018. Je onderschrijft met je registratie de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional.

Jeugdzorgwerkers
Ben jij een jeugdzorgwerker en al geregistreerd bij SKJ? Dan geldt voor jou de beroepscode voor de jeugdzorgwerker. Op het moment dat je bij SKJ overstapt naar de kamer jeugd- en gezinsprofessionals, gaat ook voor jou de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional gelden. De artikelen uit deze code zijn gelijk aan de code voor de jeugdzorgwerker. Er verandert voor jou inhoudelijk dus niets. Wel zijn het voorwoord en de inleiding van de nieuwe code toegeschreven naar de actuele veranderingen en ontwikkelingen die zijn ingezet met de Jeugdwet.

Aanbieders en werkgevers
Beroepsregistratie bij SKJ betekent dat professionals continu werken aan hun vakmanschap en dat zij werken volgens hun professionele standaarden: hun beroepscode en de vakinhoudelijke richtlijnen. Deze professionele standaarden ondersteunen professionals bij het maken en onderbouwen van keuzes in hun dagelijkse werk. Door met collega’s hierop te reflecteren werken ze aan hun beroepsontwikkeling. Uit de Jeugdwet vloeit voort dat werkgevers en aanbieders moeten zorgen dat hun professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Dat betekent dat professionals niet kunnen handelen in strijd met hun beroepscode.