Corona update – SKJ tuchtrecht

Het coronavirus beheerst al ruim twee jaar het dagelijkse leven en ook SKJ ondervindt de nodige uitdagingen.

Helaas hebben wij momenteel te maken met personele problemen bij de afdeling tuchtrecht ten gevolge van het coronavirus. Hierdoor komen de werkzaamheden zwaar onder druk te staan. Dat kan invloed hebben op de doorlooptijden van de afhandeling van tuchtklachten.

Wij realiseren ons dat dit een onwenselijke situatie is en wij zijn dan ook met maximale inspanning bezig om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor de doorlooptijden beperkt blijven.

Mochten er gevolgen zijn voor reeds lopende zaken dan worden de betreffende partijen daar uiteraard over geïnformeerd. SKJ zal zelf contact opnemen.