Dag van de Jeugdprofessional 2019

BPSWNIPNVO

Ga in gesprek met collega’s, experts en anderen uit het jeugdveld en laat je inspireren.  Het thema is ‘In gesprek’ met als dagvoorzitter Barbara Barend.

Programma

Het dagprogramma is divers en actueel met plenaire bijeenkomsten, workshops en een informatiemarkt. Je kunt bij het aanmelden aangeven welke workshop je wilt bezoeken, zo stel je zelf jouw ideale programma samen.

08.30 – 09.15 uur Ontvangst en informatiemarkt
09.00 – 09.10 uur Opening door Barbara Barend
09.10 – 09.20 uur Openingswoord door Tom van Yperen – “Heb oog voor wat jeugdigen beschermt en bouw daarop verder!“
09.20 – 10.15 uur Het geheim van lichaamstaal: een masterclass van Job Boersma
10.15 – 11.00 uur Koffiepauze
11.00 – 11.55 uur Verdraaide organisaties: lezing van Wouter Hart
11.55 – 12.15 uur De Paarse lijnen uit de Landelijke Schrapdag Jeugd – Rita Verdonk
12.15 – 12.30 uur Genomineerden Jeugdprofessional van het jaar 2019
12.30 – 14.00 uur Lunch, infomatiemarkt en Meet & Greet (Mies Bouwman foyer)
14.00 – 15.00 uur Workshops
15.00 – 15.20 uur Wisselpauze
15.20 – 16.20 uur Jeugdhulp is topsport: Jurja Steenmeijer en Marc Lammers gaan samen in gesprek over autonomie en samenspel
16.20 – 16.30 uur Afsluiting en uitreiking Jeugdprofessional van het jaar
16.30 uur Afsluitende borrel en informatiemarkt

Workshops

Waar je interesses ook liggen, op de Dag van de Jeugdprofessional bepaal je zelf welke workshop je bezoekt.

Scheiden zonder schade: in gesprek met André Rouvoet

André Rouvoet zit aan tafel met o.a. Gerda de Boer, zelfstandig praktiserend orthopedagoog en mediator, en een jongere van Villa Pinedo over dilemma’s die jeugdprofessionals tegenkomen in het werk met beide ouders en jeugdigen voor tijdens en na een scheiding en het programma Scheiden zonder Schade.

André Rouvoet, Gerda de Boer

In gesprek met ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact. De workshop wordt gegeven door ervaringsdeskundigen uit de jeugdzorg. Werken vanuit cliëntenperspectief, écht samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en respect vraagt de professional stil te staan bij en te reflecteren op je houding, je gedrag, je eigen kwetsbaarheid en op je vaardigheden zoals communicatie en inlevingsvermogen. Oordeelloos luisteren, het hebben van echte aandacht, hoe doe je dat als professional? Hoe ervaren cliënten dat? Stilstaan bij deze thema’s en hierover in gesprek gaan met cliënten tijdens de workshop helpt jou in je samenwerking met jeugdigen en de gezinnen, omdat jij je (nog) meer bewust wordt van je eigen handelen, je eigen houding en wat cliënten daarin belangrijk vinden.

Marlies van Oorschot, Jaleesia Pinas (ervaringsdeskundige co-trainer ‘Mijn leven is Jouw Werk’)

In gesprek met het college; de opbrengst van 5 jaar tuchtrecht

Een blik op heden, verleden en toekomst

Vijf jaar na de introductie van het tuchtrecht voor SKJ geregistreerde professionals is het tijd om terug te kijken. Wat heeft het tuchtrecht opgeleverd? En hoe heeft het SKJ tuchtrecht zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld? De rode draad van de workshop is een heuse tuchtquiz,  waaraan alle deelnemers actief kunnen meedoen. En tussendoor zijn er vier mini-presentaties van 5 minuten.

 • Eveline Jacquemijns, voorzitter College van Toezicht, vertelt over de rol van de voorzitter bij de tuchtzittingen: over de bewaking van het proces en de juridische kanten.
 • Margriet de Roos, trainer en beroepsgenoot, houdt een korte causerie, waarin ze vertelt over de (veranderde) positie van de beroepsgenoot in de colleges en de evolutie in de afgelopen 5 jaar.
 • Suzan Wegenaar, een beroepsgenoot die ooit zelf aan den lijve ondervond wat het betekende dat er klacht tegen haar ingediend, verzorgd een indringende presentatie en vertelt over de impact daarvan.
 • Ten slotte zal Lineesa Groen, SKJ-secretaris, een korte verhandeling geven over de grootste veranderingen bij de organisatie van het tuchtrecht door SKJ.

Stel je vragen over 5 jaar tuchtrecht tijdens de workshop of stuur deze van tevoren per mail.

Yolande de Best, met minipresentaties van Eveline Jacquemijns, Margriet de Roos, Suzan Wegenaar en Lineesa Groen.

Niet sturende gesprekken met kinderen

Bij het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is het van belang dat de jeugdprofessional op een niet-sturende wijze te werk gaat en daardoor het kind de gelegenheid biedt zijn eigen verhaal te doen. Het is immers belangrijk dat de informatie die wordt verzameld accuraat is en niet is beïnvloed door de werkwijze van de professional. Daarnaast moet de benadering die tijdens het gesprek wordt gekozen telkens worden afgestemd op het betreffende kind. Zo vereist een gesprek met een vierjarige een andere aanpak dan een gesprek met een tienjarige. Tijdens deze workshop wordt op interactieve wijze besproken hoe de jeugdprofessional een ‘niet-sturend’ gesprek met een kind kan voeren en hoe een gesprek kan worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van een kind.

Jannie van der Sleen is rechtspsycholoog en recherchepsycholoog. Ze werkt vanuit haar eigen bedrijf Kinterview. Dit is een advies- en trainingsbureau op het gebied van het forensisch interview. Zij geeft onderwijs aan onder andere politie en hulpverlening over het op een neutrale wijze verzamelen van informatie bij kinderen en andere kwetsbare groepen. Daarnaast werkt zij als gerechtelijk deskundige. Zij rapporteert over de waarde van verklaringen van kwetsbare personen, veelal binnen een strafrechtelijk kader.

Jannie van der Sleen

Teken je gesprek

In deze workshop maak je kennis met Teken je gesprek. Teken je gesprek is niet echt tekenen maar het met symbolen en kleuren visueel maken van dat wat er gedaan, gedacht en gevoeld is. Je leert hoe je een eerste, getekend gesprek kunt starten. Je zult ervaren wat de voordelen zijn van het op deze manier maken van een visueel overzicht. Je kunt het geleerde meteen toepassen in de praktijk.

Adinde de Vreede

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie, wie heeft daar niet ooit een cursus of workshop over gevolgd? De theorie kennen we inmiddels: bewust zijn van je vooroordelen, cultuursensitief te werk gaan enzovoort. Maar… laten we eens inzoomen op de praktijk! Hoe doe ik dat praktisch in mijn werkveld? Waar heb ik rekening mee te houden in verbale en non-verbale communicatie? Welke dynamiek speelt er achter bepaalde gedragingen? Bij deze workshop zullen we daar open en kritisch bij stilstaan. Je gaat weg met direct inzetbare tools.

Drs. Hamza Akkar is theoloog, geestelijk verzorger en eerstegraads docent. Hij studeerde aan zowel de Vrije Universiteit Amsterdam alsook de Université Abdelmalek Essaadi (Marokko), wat maakt dat hij in beide werelden thuis is. Zijn stijl in onderwijs kenmerkt zich door een open, ongecensureerde en enthousiasmerende houding. Hij deinst niet terug voor de ‘grote’ onderwerpen en taboes en het openlijk bespreken hiervan a.d.h.v. zijn ervaring en deskundigheid. Hamza is jaren werkzaam geweest in academische ziekenhuizen, gevangenissen en psychiatrische instellingen. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger en trainer bij de Islamitische Pedagogen- & Psychologenpraktijk (IPeP), waarbij hij zich veel richt op opvoedingsfilosofie. Vanuit die hoedanigheid zal hij een bijdrage leveren aan de dag voor de jeugdprofessional.

Hamza Akkar, Ai Lien Djie

In gesprek over seksualiteit. Durf jij het aan?

Jeugdprofessionals zijn inhoudelijk goed opgeleid en gaan geen onderwerp uit de weg. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat het thema seksualiteit vaak niet ter sprake wordt gebracht. Professionals vinden het om meerdere redenen moeilijk om het onderwerp aan te snijden. Soms heeft dat te maken met eerdere, vervelende ervaringen, gebrek aan kennis en vaardigheden, de eigen normen en waarden, tijdgebrek of je denkt er gewoon niet aan om ernaar te vragen. Cliënten beginnen er meestal zelf ook niet over, ze vinden dat de professional dat maar moet doen. In deze workshop wordt ingegaan op de seksuele ontwikkeling van kinderen en de richtlijn daarover, de meest voorkomende seksuele problemen en de eigen houding van de professional ten aanzien van seksualiteit. Je krijgt praktische tips voor het bespreekbaar maken van verschillende facetten van seksualiteit.

Wil Berghuis is seksuoloog NVVS bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en in een eigen eerstelijnspraktijk in Kesteren. Daarnaast geeft zij regelmatig trainingen, workshops en lezingen op het gebied van seksualiteit en seksuologie, aan zowel hulpverleners (zoals artsen, psychologen en maatschappelijk werkers) als patiëntenorganisaties.

Wil Berghuis

Veilig opgroeien doen we samen: in gesprek met de keten

In deze workshop staat het partnerschap tussen Veilig Thuis en de meldende professional centraal. Hoe komen deze partijen tot afstemming en samenwerking? Verder wordt ingegaan op de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis en wat dit voor jou als professional betekent.

Daphne Steenvoorden

Begrijpen wij elkaar? – In gesprek met ouders met een LVB

Je zult als ouder met verstandelijke beperkingen maar hulp nodig hebben. Of misschien heb je niets te kiezen omdat het gewoon moet. Waar bemoeien ze zich dan mee? Praten ze met moeilijke woorden? Zijn ze wel te vertrouwen? Of komen ze gewoon je kind weghalen..? Ouders met verstandelijke beperkingen vragen eerder om steun als de hulpverlener die ze over de vloer krijgen gelooft dat zij iets kunnen leren. Ben jij die professional die deze uitdaging aangaat? Kom dan naar deze workshop en leer aan te sluiten bij wat deze ouders nodig hebben.

Marja Hodes

Praten met kinderen over kindermishandeling

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zíjn stem te laten horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Deze workshop geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen.

Marieke Gemert

Samen met ouders en jeugdige beslissen. Hoe anders?!

De ‘Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ gaat in op het proces van beslissen over hulp bij vragen en problemen bij zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. Maar wat is daar zo bijzonder aan? We nemen toch altijd besluiten samen met onze cliënten? Deze interactieve workshop heeft als doel inzicht te geven in wat het betekent voor je eigen werkwijze als je samen beslissen écht wil toepassen. En hoe kun je hiermee aan de slag?

Haske van Veenendaal

3 workshops gebaseerd op TED Talks 

  • Beslissen in het belang van het kind
   Coby van der Kooi

Bij alle maatregelen betreffende kinderen vormen de belangen van het kind de eerste overweging. Dit staat in het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar wat bedoelt het VN-Kinderrechtencomité hier precies mee? Op 29 mei 2013 heeft het VN-Kinderrechtencomité een richtlijn uitgebracht over ‘het recht van het kind zijn belangen een eerste overweging te laten zijn’. In deze richtlijn beschrijft het Kinderrechtencomité wat je altijd meeweegt als je het belang van het kind wil onderzoeken. De Kinderombudsman heeft deze richtlijn vertaald naar een handreiking. In deze handreiking laat de Kinderombudsman zien hoe je volgens de richtlijn een besluit moet nemen waarbij de belangen van het kind goed onderzocht zijn en kinderrechten werkelijks voorop staan. Er is een versie gemaakt voor professionals en een versie voor kinderen en jongeren. Benieuwd? Coby van der Kooi, sr. Beleidsadviseur, licht in deze workshop de handreikingen toe.

  • On the road to zero suicides
   Anke Wammes

113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord.
De allerbelangrijkste sleutel tot succes is het realiseren van culturele verandering. Het heersende taboe moet worden doorbroken: suïcide, depressie en wanhoop moeten op een nuchtere en betrokken manier bespreekbaar zijn. Daarnaast vraagt deze ambitie dat gelaten acceptatie van suïcide plaats maakt voor een zero-suicide mindset: gerichte actie van mensen in de samenleving, in de hulpverlening, binnen organisaties, in de media, aan beleidstafels en in de politiek waarbij suicide als vast gegeven niet meer geaccepteerd wordt.

  • In gesprek met de Kindbehartiger – Geef kinderen in een scheidingssituatie een stem
   Marieke Lips

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar mening te geven, hetzij rechtstreeks hetzij via een vertegenwoordiger, zo stelt artikel 12 van het kinderrechtenverdrag (IVRK). Praten met kinderen vraagt om goed te kunnen luisteren naar kinderen en datgene wat zij zeggen in perspectief te kunnen plaatsen mede kijkend naar wat in het belang van het kind is.
De Kindbehartiger is er sinds 2015 speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie en om invulling te geven aan hun rechten vanuit het IVRK.
Wat doet een Kindbehartiger nu precies? Wat zijn de rechten van kinderen? Wat is hun juridische positie in ons land? Hoe verhoudt de Kindbehartiger zich ten opzichte van de bijzondere curator?
Vragen die beantwoord worden tijdens de Ted Talk van Marieke Lips, als ontwikkelaar in de rol van de Kindbehartiger.

In gesprek over de autonome jeugdprofessional

De autonome jeugdprofessional, wie kent hem niet? Of misschien beter gezegd: wie kent hem wel? Het begrip professionele autonomie heeft haar weg gevonden naar beleidsstukken, opleidingen, registratiebeleid en trainingen over beroepsethiek. Maar wat wordt er nu precies bedoeld met autonomie? En hoe vul je die professioneel in? In deze workshop gaan we in op deze autonomie. Met een actieve werkvorm onderzoeken we samen hoe professionele autonomie in de context van de jeugdprofessional vorm krijgt. En hoe je ook zorgt dat je die autonomie verstevigt in je eigen praktijk. Want autonomie is essentieel voor goede zorg, maar daarmee zijn nog niet alle haken en ogen opgelost. Deze workshop geeft een aanzet in de goede richting!

Hans Timmerman en André Smit

Locatie

De dag vindt plaats in het Beatrix theater in Utrecht. Het Beatrix theater is goed bereikbaar met het OV. Centraal Station Utrecht ligt op 5 minuten loopafstand van het theater. Volg de borden Jaarbeursplein totdat het Beatrix Theater staat aangegeven. Het Beatrix Theater is ook bereikbaar met de auto. Vlakbij het theater kun je goed parkeren.

Stem op de Jeugdprofessional van het Jaar

Stem op je favoriet!
Ga hier naar de 3 genomineerden

De winnaar van de verkiezing ontvangt:
• Jeugdprofessional van het Jaar award
• Een persoonlijke prijs
• En… de kans om een persoonlijk, professioneel droomproject uit te voeren!

Herregistratiepunten

 • Deelname levert 5 punten op voor je herregistratie als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional.
 • Voor de gedragswetenschappers geldt:
  • K&J/OG herregistratie: 4,5 pt
  • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 pt
  • K&J/OG opleiding – behandeling: 0,5 pt
  • K&J/OG opleiding – overige taken: 1,0 pt

Over onze sprekers

Dagvoorzitter Barbara Barend
Barbara Barend
Dagvoorzitter Barbara Barend heeft een passie voor sport, maar is echter ook breder ontwikkeld. Analytisch, scherp en met bravoure leid ze debatten en paneldiscussies. De communicatieve vaardigheden van Barbara Barend in combinatie met haar kennis over sport, bedrijfs- en maatschappelijke onderwerpen maken haar een passende spreker op menig evenement. Ze is scherp, analytisch en kritisch.

Tom van Yperen
Tom van Yperen
Opening door Tom van Yperen

“Heb oog voor wat jeugdigen beschermt en bouw daarop verder!“ Tom van Yperen werkt als expert jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en is bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie Zorg voor jeugd bij de Universiteit Groningen.

Job Boersma
Job Boersma
“Een kijkje in de ziel van de ander”

In de communicatie met de ander ben je vaak veel met jezelf bezig. Je mist daardoor cruciale informatie, zoals belangen, emoties en gevoelens. Zonde, zegt psycholoog Job Boersma. “Leer tussen de regels en zinnen te luisteren en te kijken, onder andere door micro-expressies beter te detecteren.”

Wouter Hart
Wouter Hart
Als organisatieadviseur leerde Wouter Hart in zijn zoektocht naar ‘de mythe van beheersbaarheid’ meer over procesmanagement en bedrijfskunde vanuit een filosofisch perspectief. Hij ontwikkelde ‘sleutels voor het werken vanuit de bedoeling’. Wat dat kan betekenen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdprofessional laat hij in zijn lezing horen.
Rita Verdonk Rita Verdonk is door minister Hugo de Jonge aangesteld als speciaal adviseur Ontregel de Zorg Jeugd en Wmo. De afgelopen maanden is ze door het hele land gereisd om samen met professionals op zoek te gaan naar overbodige regels en administratie om te schrappen. Deze professionals zijn – samen met hun instellingen, gemeenten en andere partners – vervolgens ook echt aan de slag gegaan om er samen voor te zorgen dat er echt geschrapt wordt. Zo zijn ze samen aan de slag om van gestold wantrouwen te komen naar een levend systeem van vertrouwen.
Marc LammersMarc Lammers Marc Lammers was de bondscoach van het Nederlandse dameshockeyteam dat zilver en goud won op de Olympische Spelen van 2004 en 2008. Zelf speelde hij vijf interlands voor het Nederlandse herenhockeyteam. Marcs presentaties en trainingen voor organisaties zijn levendig en emotioneel waarbij een perfecte link tussen sport en organiseren wordt gemaakt.
Jurja SteenmeijerJurja Steenmeijer Jurja Steenmeijer is sociaal werker, adviseur ethiek en een van de schrijvers van de Beroepscode voor de sociaal werker.

Congreswebsite

Ga voor meer informatie over de sprekers, workshops en nog veel meer naar https://dagvandejeugdprofessional.nl/

 

Impressie Dag van de Jeugdprofessional 2018

 

Fotograaf

Tijdens de Dag van de Jeugdprofessional 2019 loopt er een fotograaf rond. De geschoten beelden kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden over deze dag door SKJ, BPSW, NIP en NVO. Heb je er bezwaar tegen om herkenbaar in beeld te komen? Mail dan naar communicatie.

De Dag van de Jeugdprofessional wordt mogelijk gemaakt door BPSW, NIP, NVO en SKJ

BPSWNIPNVO