De wereld op zijn kop – corona update

Al geruime tijd zet het corona-virus de wereld op zijn kop. Om alle SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals zo veel mogelijk te ontzorgen (voor zover dat in onze macht ligt) zijn er een aantal maatregelen getroffen.

Online trainingen mogelijk

Het is tijdelijk – vooralsnog tot 1 april 2022 – mogelijk om de reeds SKJ-geaccrediteerde klassikale scholing online te volgen. Dat geldt ook voor de scholing die geaccrediteerd is door NIP/NVO.

De training Professionele standaarden en beroepsethiek
Tijdens de training ‘Professionele standaarden en beroepsethiek’ is naast het overdragen van kennis ook het ‘oefenen’ met elkaar een belangrijk onderdeel. Bijvoorbeeld in de vorm van moreel beraad, simulatie van een tuchtzaak, rollenspel en/of dilemma-intervisie. In samenspraak met BPSW is besloten dat het fysieke gedeelte in de training ‘Professionele standaarden en beroepsethiek’ in ieder geval (vooralsnog) tot en met 31 maart 2022 a.s. ook nog online kan worden aangeboden.

Reflectie

Ook reflectiebijeenkomsten kunnen tijdelijk – vooralsnog tot 1 april 2022 – online georganiseerd worden. De reflectie moet natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen.

Toch nog in de problemen met je herregistratie?

Kom je ondanks de getroffen maatregelen en coulanceregelingen toch nog in de knel met je herregistratie als gevolg van het coronavirus? Dan kun je op basis van zwaarwegende redenen een verlengingsaanvraag doen met een plan van aanpak.

Meer informatie over hoe je een verlengingsaanvraag kunt doen vind je via onderstaande links.

Verlenging herregistratieperiode – Jeugdzorgwerkers
Verlenging herregistratieperiode – Jeugd- en gezinsprofessionals
Verlenging herregistratieperiode – Pedagogen
Verlenging herregistratieperiode – Psychologen