De wereld op zijn kop

Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet. Om alle SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen (voor zover die in onze macht liggen), hebben we een aantal maatregelen getroffen.

Herregistratietermijn verlengd

Professionals die hadden moeten herregistreren tussen 1 maart en 31 december 2020 kregen zes maanden uitstel van herregistratie. Dit omdat het lastig of onmogelijk was om bijscholing te doen, reflectiebijeenkomsten te organiseren, en aan alle voorwaarden te voldoen die noodzakelijk zijn om te herregistreren. Je nieuwe herregistratiedatum is in dat geval te zien in Mijn SKJ.

Accreditatie

Termijn verlengd
De geldigheid van geaccrediteerde scholingen, trainingen e.d. waarvan de accreditatietermijn verloopt tussen 1 maart en 31 december 2020 wordt met zes maanden verlengd. Dit geldt voor SKJ- én NIP/NVO geaccrediteerde scholing.

Online trainingen mogelijk
Het is tijdelijk – vooralsnog tot 1 januari 2022 – mogelijk om de reeds SKJ-geaccrediteerde klassikale trainingen (behalve de introductie- én verdiepende training professionele standaarden en beroepsethiek) online te organiseren. Er wordt niets gewijzigd in de accreditatie, aangezien dit een tijdelijke oplossing betreft. Deze online trainingen moeten daarom wel het aantal uren bevatten, waarvoor de accreditatie werd afgegeven. Als SKJ-geaccrediteerde opleidingen voor minder uren worden aangeboden, zal de accreditatie niet gelden en kunnen er helaas geen punten worden toegekend. Opleiders hebben zelf de keuze trainingen toch klassikaal te organiseren. SKJ adviseert hierbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen.

De training Professionele standaarden en beroepsethiek vormt een uitzondering
Tijdens de training Professionele standaarden en beroepsethiek is naast het overdragen van kennis ook het ‘oefenen’ met elkaar een belangrijk onderdeel. Bijvoorbeeld in de vorm van moreel beraad, simulatie van een tuchtzaak, rollenspel en/of dilemma-intervisie. Fysieke aanwezigheid is hierbij van groot belang. Om die reden vormt deze training een uitzondering op de mogelijkheid tot het online organiseren van trainingen tot en met het einde van 2021.
Dit betekent dat professionals vanaf 1 september 2021 de training Professionele standaarden en beroepsethiek in ieder geval weer gedeeltelijk fysiek aanwezig moeten kunnen bijwonen. Een combinatie van online en fysieke aanwezigheid is ook mogelijk waarbij het oefenen klassikaal en fysiek wordt gedaan.
Uiteraard zal dit in een veilige omgeving, volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM moeten gebeuren.

Herregistratieactiviteiten

 • Online-versies tellen mee
  Van scholingen die geaccrediteerd zijn (door SKJ of NIP/NVO), kunnen onlineversies worden aangeboden. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog tot 30 juni 2021 van kracht zal zijn.
 • Reflectie
  Ook reflectiebijeenkomsten kunnen online georganiseerd worden, zo lang de reflectie wel aan de voorwaarden voldoet.
 • Professionele standaarden en beroepsethiek (voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals)
  In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is besloten dat de gehele training Professionele standaarden en beroepsethiek vooralsnog tot 31 juni 2021 online kan worden aangeboden. De online training moet zo worden aangeboden dat er contact is tussen de trainer en deelnemers, er uitwisseling plaatsvindt en onderling vaardigheden worden geoefend. De training beperkt zich dus niet tot online kennisoverdracht.
 • Praktijkprogramma voor jeugd- en gezinsprofessionals
  Moet jij in het eerste registratiejaar een praktijkprogramma volgen, en loopt jouw eerste registratiejaar af tussen 1 maart en 31 december 2020, dan krijg je een half jaar extra de tijd om het praktijkprogramma af te ronden. Je krijgt hier geen bericht van; in de mail Registratie akkoord en in het openbaar register kun je zien op welke datum je bent geregistreerd. Heb je al eerder uitstel van ons gekregen, dan worden deze 6 maanden hierbij opgeteld. Wil je de precieze datum weten, stuur dan een mail naar uitstel onder vermelding van je registratienummer.

Tijdelijke wegingsregeling (twr)

 • Einddatum studieadvies
  Volg je het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en verloopt je studieadvies in 2020 (vanaf 1 april), dan verschuift de einddatum naar 31 december 2020. Je  nieuwe  einddatum is verwerkt in Mijn SKJ. Ligt de einddatum van je studieadvies vóór 1 april 2020, dan ontvang je binnenkort een mail.
 • Twr-dossier
  Van geaccrediteerde scholingen kunnen aangepaste versies worden aangeboden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om online oplossingen en/of extra opdrachten die opleidingsaanbieders kunnen bieden om scholingen toch te kunnen laten doorgaan. Ook kun je geaccrediteerde e-learnings volgen.
  Wanneer je nog een supervisie-traject moet afronden kun je met jouw supervisor overleggen of er via online-mogelijkheden supervisie-uren kunnen worden ingepland.

Werktoedeling

Het kan zijn dat er bij jouw organisatie niet-geregistreerde professionals moeten worden ingezet op plekken waar in andere gevallen een geregistreerde professional zou moeten werken. De norm van de verantwoorde werktoedeling geeft hopelijk al de mogelijkheid om in deze extreme situatie ruimte te hebben voor deze professionals. Lees meer: Inzet van extra personeel voor verantwoorde hulp.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Voor registratie bij SKJ heeft de professional een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden. Op dit moment is het in de meeste gemeenten onmogelijk om een VOG aan te vragen. Echter, via de werkgever kan direct bij Justis (digitaal) een VOG aangevraagd worden. Justis heeft speciaal voor de cruciale beroepsgroepen een spoedprocedure gemaakt. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 5 werkdagen.

Mocht later dit jaar blijken dat de wereld nog langer door of vanwege het virus geregeerd wordt, dan zullen we deze maatregelen opnieuw bekijken.

Heb je vragen of tips, uiteraard kun je terecht bij SKJ.