De wereld op zijn kop

Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet. Om alle SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen (voor zover die in onze macht liggen), hebben we een aantal maatregelen getroffen.

Herregistratietermijn verlengd

Aangezien het momenteel niet mogelijk is om bijscholing te doen, reflectiebijeenkomsten te organiseren, en aan alle voorwaarden te voldoen die noodzakelijk zijn om te herregistreren, wordt de herregistratietermijn met (voorlopig) zes maanden verlengd. Dit geldt vooralsnog alleen voor professionals van wie de registratie vanaf 1 maart jl. verloopt.

Accreditatietermijn verlengd

De geldigheid van door SKJ geaccrediteerde scholingen, trainingen e.d. wordt met zes maanden verlengd. Dit geldt voor scholingen waarvan de accreditatietermijn vanaf 1 maart jl. verloopt.

Onlineversies van geaccrediteerde scholingen mogen ook

Van scholingen die geaccrediteerd zijn, kunnen onlineversies worden aangeboden. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die van kracht zal zijn zolang de beperkende maatregelen vanuit de overheid vanwege het coronavirus gelden.

Uitzondering: Professionele standaarden en beroepsethiek

Er is een uitzondering op de training professionele standaarden en beroepsethiek. De basistraining kan online aangeboden en gevolgd worden. De verdiepende training moet wel klassikaal plaatsvinden. Dat er dan meer tijd tussen de twee trainingen zit dan wenselijk zou zijn, begrijpen we en wordt in deze situatie geaccepteerd.

Praktijkprogramma

Professionals die in het eerste registratiejaar een praktijkprogramma moeten volgen, en bij wie het eerste registratiejaar vanaf 1 maart 2020 afloopt, krijgen een half jaar extra de tijd om het praktijkprogramma af te ronden.

Werktoedeling

Het kan zijn dat er bij jouw organisatie niet-geregistreerde professionals moeten worden ingezet op plekken waar in andere gevallen een geregistreerde professional zou moeten werken. De norm van de verantwoorde werktoedeling geeft hopelijk al de mogelijkheid om in deze extreme situatie ruimte te hebben voor deze professionals.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Voor registratie bij SKJ heeft de professional een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden. Op dit moment is het in de meeste gemeenten onmogelijk om een VOG aan te vragen. Echter, via de werkgever kan direct bij Justis (digitaal) een VOG aangevraagd worden. Justis heeft speciaal voor de cruciale beroepsgroepen een spoedprocedure gemaakt. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 2 à 3 werkdagen.

Mocht in juni blijken dat de wereld nog langer door of vanwege het virus geregeerd wordt, dan zullen we deze maatregelen opnieuw bekijken.

Heb je vragen of tips, uiteraard kun je terecht bij SKJ.