Herziene NVO beroepscode per 1 september 2021, wat is er veranderd?

Vanaf 1 september 2021 geldt de herziene NVO beroepscode. Vanaf dat moment wordt verwacht van SKJ-geregistreerde (ortho)pedagogen dat ze in hun dagelijkse werk deze beroepscode hanteren. Tot 1 september geldt de NVO beroepscode van 2017. Wat is er nu veranderd in de herziene NVO beroepscode?

Om te beginnen is er heel veel hetzelfde gebleven, de structuur en de nummering van de artikelen zijn ongewijzigd. Er zijn ook geen nieuwe artikelen.

Een herziening was nodig vanwege nieuwe en gewijzigde wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de WGBO/Jeugdwet, ontwikkelingen in de jurisprudentie, en ervaringen van leden zoals opgemerkt in het spreekuur beroepsethiek.

Klik op de onderstaande button voor een overzicht van de wijzigingen.

OVERZICHT HERZIENE NVO BEROEPSCODE