Herziene richtlijn KOPP/KOV

De Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen is geactualiseerd. In de herziene richtlijn zijn onder andere de instrumenten en interventies geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken.

Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOV). Op basis van de aanpassingen zijn ook de werkkaarten en informatie voor ouders van de richtlijn KOPP/KOV herzien.

Naar de richtlijn