Jaarverslag 2017

Bij deze presenteren wij ons jaarverslag van 2017. Alle aspecten van het werk van SKJ passeren de revue. De focus lag in 2017 onverminderd op onze kerntaken: registratie van professionals, handhaven van de kwaliteit door permanente educatie en een systeem van tuchtrecht én het signaleren en agenderen van ontwikkelingen binnen het jeugddomein. Daarnaast hebben wij uitgebreid verslag gedaan van een van onze hoogtepunten: de Dag van de Jeugdprofessional.

Uiteraard ontbreekt de jaarrekening niet, met daarin o.a. het bestuursverslag, het jaarrapport en de bestuurlijke voornemens. Ook blikken allerlei betrokkenen, zoals bijvoorbeeld bestuur, klachtencommissie, beroepsverenigingen, medewerkers van SKJ en professionals, terug op het afgelopen jaar.

Jaarverslag (pdf)