Juistheid van certificaten

Onlangs hebben wij een aantal problemen gesignaleerd over de (voor velen verplichte) training beroepsethiek.

Een groep professionals is de dupe geworden van onjuist gedateerde certificaten. Bij een aanzienlijk aantal certificaten zijn de data van een gevolgde training aangepast, waardoor de datum op het certificaat niet overeenkomt met het moment waarop de training daadwerkelijk gevolgd is door de professional. Het ging in dit geval om trainingen die in 2013 en 2014 waren gevolgd, terwijl deze training  pas in 2016 geaccrediteerd is. Trainingen die gevolgd zijn vóór de accreditatiedatum kunnen uiteraard niet meetellen voor herregistratie: immers, alleen geaccrediteerde scholing komt in aanmerking voor punten in het opleidingstraject.

Daarnaast komt het voor dat professionals een nieuw certificaat aanvragen voor een training die vóór de registratiedatum afgerond is, in de hoop dat de training met deze nieuwe datum kan meetellen voor herregistratie. Hiermee wordt echter het accreditatiereglement overtreden. Ook passen sommige professionals zelf hun certificaat aan.

De accreditatiecommissie is over deze problemen geraadpleegd. De commissie is van mening dat SKJ deze trainingen niet mag goedkeuren, en daarom niet mee mag laten tellen bij herregistratie.

Besluit en oplossing

De commissie heeft het volgende besloten over de hierboven genoemde 2 problemen rondom de training beroepsethiek:

  • Trainingen die niet binnen de accreditatieperiode vallen, worden afgekeurd.
  • De gedupeerden kunnen de training binnen een jaar, eventueel in hun volgende registratieperiode, inhalen. Het staat in dat geval een eventuele herregistratie niet in de weg.
  • Geregistreerde professionals dienen in dat jaar een correct geaccrediteerde training beroepsethiek gevolgd te hebben.
  • De certificaten die binnen de accreditatieperiode vallen, zullen worden goedgekeurd.
  • De werkgever is verantwoordelijk voor de inkoop van de trainingen. De werkgever kan de ‘schade’ dan ook niet bij SKJ verhalen, alleen bij de opleider.
  • De huidige accreditatie van de betreffende opleidingsinstellingen wordt per 1 september 2017 geschrapt, om niet nog meer professionals te duperen.

Consequenties

De accreditatiecommissie is zich ervan bewust dat het afkeuren van trainingen voor zowel  werkgevers als professionals verregaande consequenties heeft. Echter, de kwaliteit van en de eisen aan de trainingen van o.a. beroepsethiek zijn niet onderhandelbaar. De training en de voorwaarden zijn een verplicht onderdeel van de herregistratie. SKJ kan daarvan niet afwijken. Momenteel wordt er op de afdeling registratie van SKJ onderzoek gedaan naar onterechte aanpassingen. Er zullen gesprekken ingepland worden met betreffende opleiders en organisaties. Vanzelfsprekend geldt, dat wanneer een professional zelf wijzigingen of aanpassingen aan certificaten aanbrengt, dit ook kan leiden tot verregaande maatregelen.