Kom ook naar een van de conferenties over professionalisering

De komende maanden vinden Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming plaats. Tijdens de conferentie staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal. Er worden workshops aangeboden betreffende beroepsregistratie voor hbo-professionals, de juiste professional op de juiste plek, cliëntgericht werken en werken volgens professionele standaarden. Onder begeleiding van ervaren workshopleiders krijgen deelnemers informatie, delen zij ervaringen met collega’s en bespreken zij vragen die leven in het werkveld. De conferenties zijn bedoeld voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, leidinggevenden, HRM  adviseurs en kwaliteits- en beleidsmedewerkers van aanbieders en gemeenten. Deelname is gratis.

Klik voor meer informatie over het programma en de workshops