Monique Klompé benoemd tot onafhankelijk interim voorzitter van het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Vanaf 7 juli 2020 treedt Mr Monique E.J. Klompé MGM aan als nieuwe voorzitter van het bestuur van SKJ. Zij is met instemming van de beroepsverenigingen BPSW, NVO en NIP benoemd.

Monique Klompé heeft haar sporen verdiend als bestuurlijk verandermanager en toezichthouder. Zij is gedurende twintig jaar actief bij (semi-)publieke organisaties in zorg, welzijn en sociale zekerheid. Zij heeft processen begeleid op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Veranderen en professionaliseren stonden daarbij altijd centraal.

Monique Klompé: ‘SKJ heeft een vliegende start gemaakt. In de volgende fase zijn visie, structuur, transparantie, draagvlak van professionals en stakeholders van groot belang. Ik wil en kan die fase doen slagen. Ik kan trends en ontwikkelingen in de jeugdsector en aanpalende sectoren als zorg en wonen overzien, ze aan elkaar koppelen en er ook goed op reflecteren in te maken keuzes. Samen bouwen we aan een goede strategie en voeren die ook uit. Behalve ervaring, kennis en netwerken heb ik daarbij vooral een persoonlijke drive voor mensen met een ‘makke’, of liever mensen met mogelijkheden, EN de professionals die daar elke dag goed werk voor doen.’

Met de komst van Monique Klompé wordt de aftrap gegeven naar een nieuwe fase voor SKJ waarbij de governance structuur onder de loep wordt genomen.

Monique Klompé is de opvolger van Rutger Hageraats (directeur Transformatie bij het NJi).