Onderzoek Praktijkondersteuner Jeugd gepubliceerd

Gedurende 2 jaar werden 51 praktijkondersteuners, 250 huisartsen en zo’n 2500 jeugdige clienten gevolgd. 41% van de clienten werd kort, snel en afdoende door de ondersteuner geholpen, zonder verdere doorverwijzing naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Naast het inhoudelijk onderzoek werd een model ontwikkeld, waarmee gemeenten het financieel rendement van praktijkondersteuners kunnen berekenen. De resultaten kunnen van grote betekenis zijn voor kostenbesparing en wachtlijstbeperking in de jeugdhulp.

Specialistische jeugdhulp in de huisartsenpraktijk
Stijgende kosten in de jeugdhulp, complexe casuïstiek, en veel bureaucratie in het organiseren van de juiste zorg. Thema’s die veel de revue passeerden het afgelopen jaar. Eén van de sleutels waarmee wij denken deze problematiek het hoofd te kunnen bieden is specialistische kennis laagdrempelig en vroegtijdig in zorgtrajecten inzetten. Zodat problemen eerder dan nu vaak het geval is kunnen worden gesignaleerd, en vroegtijdig de juiste hulp kan worden ingeschakeld, een goed begin is het halve werk. Specialistische jeugdhulp aanbieden in de praktijk van de huisarts is daar een goed voorbeeld van. Dat doet de zogenaamde Praktijkondersteuner Jeugd. Deze beschikt over specialistische kennis van veelal psychische problematiek bij kinderen en jongeren.

Resultaten
Zorgprofessionals, wijkteammedewerkers, beleidsambtenaren, jeugdigen en hun ouders zelf zijn positief over deze vorm van zorg. Vooral de laagdrempelige toegang tot (meer specialistische) kennis wordt gezien als een belangrijk voordeel. Zij geven aan dat:

  • de triage is verbeterd doordat de praktijkondersteuner meer kennis en tijd heeft om een inschatting van de problematiek te maken.
  • het geven van kortdurende psycho-educatie, ondersteunende gesprekken en opvoedondersteuning in de huisartsenpraktijk het aantal verwijzingen naar (specialistische) jeugdhulp aanzienlijk doet afnemen
  • het aanbod van kortdurende en/of lichte zorg voor jeugdigen is verbeterd.
  • verwijzingen naar de specialistische jeugd GGZ beter onderbouwd en meer doordacht plaatsvinden.
  • de kwaliteit van zorg is verbeterd doordat jeugdigen sneller hulp krijgen.
  • eerder en sneller hulp bieden verergering kan voorkomen en vaak preventief werkt.

Het onderzoek laat zien dat het merendeel van de hulpvragen aan de Praktijkondersteuner Jeugd betrekking heeft op gedragsproblemen en emotionele problemen. Daarnaast komen ouders met hulpvragen die te maken hebben met opvoeding of problemen in de gezinssituatie. 41% van de jeugdigen die bij de Praktijkondersteuner Jeugd komt blijkt daar ook te worden geholpen, vaak in slechts een paar contacten, zonder doorverwijzing.

Het onderzoeksresultaat vindt u hier. Het bestaat onder andere uit een samenvattende datasheet, uitgebreide toelichting en het volledige rapport.

Rekenmodel
Er is bovendien een rekenmodel ontwikkeld, waarmee gemeenten het financieel rendement kunnen berekenen van het inzetten van een praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts. U vindt dat hier.

Meer informatie?
Ga dan naar de site van Molendrift.