Opbrengst schrapdag: de 6 grootste ergernissen

Snappen, schrappen en kappen. Onder dat motto schrappen jeugdzorgprofessionals overbodige regels uit de zorg. Wat is de opbrengst van de eerste Landelijke Schrapdag Jeugd op woensdag 12 juni?

Resultaat van de schrapsessies is een lange lijst met punten waar professionals iedere dag last van hebben. Deze zijn gebundeld en geven het volgende beeld van de administratieve ergernissen:

  1. Tijdschrijven
  2. Beschikkingen
  3. Verantwoordingsprocessen aanbieders
  4. Controlerende instanties: accountants, inspectie en SKJ
  5. Toegang
  6. Verschillen binnen een regio tussen gemeenten

Lees hier meer over in de brochure De Paarse lijnen uit de Landelijke Schrapdag Jeugd.