Wat betekent de Jeugdwet?

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het doel van deze wet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. De folder ‘Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?’ gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?
Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming; informatie voor cliënten

Helder formuleren

In de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden, dat het niet altijd eenvoudig is een klacht over een jeugdprofessional duidelijk op papier te zetten. Een klacht indienen maakt vaak veel emoties los. Bijvoorbeeld omdat een professional beslissingen heeft genomen over uw kinderen waar u het niet mee eens bent. Daardoor is het moeilijk om bij de kern van de zaak te blijven.

Wel is het erg belangrijk om de feiten waarop de klacht berust, naast de exacte periode waarover de klacht gaat, zo goed mogelijk te omschrijven. Iedere betrokken partij kan zich dan een duidelijk beeld vormen van de klacht en waar deze precies over gaat. Een vertrouwenspersoon of klachtondersteuner kan u helpen met het formuleren van uw klacht. Samen kunt u de klacht zo helder en duidelijk mogelijk omschrijven, en daarna indienen. Is uw klacht goed omschreven, dan kan deze sneller in behandeling worden genomen.

U kunt terecht bij een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. Zij kunnen dan namens u een klacht indienen. Voor een gemachtigde die geen advocaat is, moet u een schriftelijke machtiging indienen. De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht.

Cliëntroutes in de jeugdhulp

De gemeente organiseert ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze is verantwoordelijk voor hulp bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Cliënten en professionals kunnen ook gezamenlijk de cliëntroutes doornemen en samen kijken naar de stappen die gezet kunnen worden. Er zijn verschillende cliëntroutes. Kies eerst de route; binnen elke route kunt u een stap aanklikken voor meer informatie.

Zie hier de cliëntroutes