Een klacht indienen over SKJ

Voelt u zich niet goed geholpen, onvoldoende gehoord of niet goed geïnformeerd door een of meerdere medewerkers van SKJ? Dan kunt u een klacht indienen.

Wij leren van uw klacht

Medewerkers van SKJ proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat u niet op de juiste manier behandeld wordt of geïnformeerd bent. U kunt in zo’n situatie een klacht indienen. SKJ vraagt u om uw klacht goed te formuleren én te onderbouwen. Daarmee kunnen wij u het best verder helpen. Daarnaast hebben wij altijd als doel lering te trekken uit een ingediende klacht. In uw en ons belang.

SKJ handelt uw klacht af via een helder beschreven procedure/klachtenregeling. Na advies van de klachtencommissie volgt er een uitspraak/conclusie: de klacht is gegrond of niet gegrond, en een eventuele inhoudelijke reactie. SKJ kan gevolgen verbinden aan deze uitspraak, bijvoorbeeld wijziging van interne procedures.

Klachtenregeling SKJ

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht mailen aan: klachtenskj@skjeugd.nl of per post sturen naar: SKJ, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven.

In de klaagbrief dient in ieder geval te zijn vermeld; de naam van de klager, over welke procedure/persoon geklaagd wordt, een korte en duidelijke omschrijving van de klacht.

Let op: Mondelinge klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Een klacht indienen over een professional

Wilt u een klacht indienen over een professional, kijk dan op Een klacht indienen over een professional.