Praat niet over ons, maar mét ons. Meld je aan!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de klankbordgroep. Deze keer over: al die administratie… een zorg of een zegen?

Op maandag 11 februari 2019 houdt SKJ voor de vijfde keer een zogenaamde Klankbordgroep bijeenkomst. Onderwerp van gesprek: de administratieve kant van je baan. Is dat overtollige ballast, geeft het juist houvast óf word je zo gevangen in bureaucratische rompslomp dat je échte werk eronder lijdt?

13.00 tot 16.30 uur op het kantoor van SKJ in Bilthoven. Gespreksleiders zijn Jurja Steenmeijer van de BPSW en Yolande de Best van SKJ.

Reiskosten worden vergoed en deelnemers ontvangen een kleine attentie.
Meepraten? Stuur dan onder vermelding van ‘meedoen aan de Klankbordgroep’ naar Yolande de Best.

Kennismaken met eerdere deelnemers van de Klankbordgroep? U komt ze tegen in het SKJ jaarverslag 2016.