Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek en werkzaam in een hbo-functie, kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional na het met goed gevolg doorlopen van een geaccrediteerd praktijkprogramma, dat zij afsluiten met een leerverslag.

Kader

Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een kader waarbinnen je een maatwerktraject kunt samenstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijk-programma per medewerker anders zijn. In het document Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kun je aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document kun je uploaden in het accreditatieformulier.

Voorbeeld praktijkprogramma

Om het opstellen makkelijker te maken, kun je hier een ingevuld voorbeeld van het praktijkprogramma bekijken.

Accreditatie aanvragen

In het werkgeversaccount (linker menu, onder het kopje Accreditatie praktijkprogramma – Overzicht) klik je op Nieuwe accreditatie aanvragen. Daarna vul je het formulier in en upload het door jou geformuleerde praktijkprogramma. De kosten hiervan zijn eenmalig € 130,68 (inclusief btw).

Meermalen te gebruiken

Het geaccrediteerde praktijkprogramma kun je voor alle nieuwe medewerkers gebruiken, en is geldig tot het door SKJ inhoudelijk zodanig wordt gewijzigd dat het huidige kader niet meer actueel is. Je hoeft dus niet voor iedere medewerker apart accreditatie aan te vragen.

Praktijkprogramma voor hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals (via hardheidsclausule)

Sommige professionals met een hbo-hsao-opleiding krijgen het advies vóór registratie een geaccrediteerd praktijkprogramma te volgen. De voorwaarden hiervoor zijn iets aangepast: Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals (die via de hardheidsclausule een advies voor het volgen van een praktijkprogramma hebben ontvangen). Heb je al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor wo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor de bovengenoemde hbo-opgeleide professionals.Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden praktijkprogramma voor hbo-opgeleide professionals.

Detacheringsbureaus

Ook detacherings- of uitzendbureaus kunnen een praktijkprogramma laten accrediteren. In dit geval moet het leerverslag, dat de professional bij SKJ indient na afronding, mede ondertekend worden door de opdrachtgevende organisatie.