Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Professionals die onder situatie 1 of 2 vallen, kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional waarbij zij in het eerste jaar van hun registratie een geaccrediteerd praktijkprogramma doorlopen, dat zij afsluiten met een leerverslag. 

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek en werkzaam in een hbo-functie, kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional na het met goed gevolg doorlopen van een geaccrediteerd praktijkprogramma, dat zij afsluiten met een leerverslag.

Hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals

In het document Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor wo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze hbo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek

In het document Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor hbo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze wo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Kader

Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een kader waarbinnen je een maatwerktraject kunt samenstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

Voorbeeld praktijkprogramma

Om het opstellen van het praktijkprogramma makkelijker te maken, kun je hier een ingevuld voorbeeld praktijkprogramma bekijken.

Dit voorbeeld kan gebruikt worden als leidraad. De aanvraag moet echter gespecificeerd en aangevuld worden met voorbeelden en/of informatie vanuit de eigen organisatie. De werkgever voegt deze informatie toe in de kolom Inhoudelijke beschrijving.

Accreditatie aanvragen

In het werkgeversaccount (linker menu, onder het kopje Accreditatie praktijkprogramma – Overzicht) klik je op Nieuwe accreditatie aanvragen. Daarna vul je het formulier in en upload het door jou geformuleerde praktijkprogramma. De kosten hiervan zijn eenmalig € 130,68 (inclusief btw).

Meermalen te gebruiken

Het geaccrediteerde praktijkprogramma is voor alle nieuwe medewerkers te gebruiken die het doorlopen hiervan als (her)registratie-eis hebben, en is geldig tot het door SKJ inhoudelijk zodanig wordt gewijzigd dat het huidige kader niet meer actueel is. Er hoeft dus niet voor iedere medewerker apart accreditatie aangevraagd te worden.

Detacheringsbureaus

Ook detacherings- of uitzendbureaus kunnen een praktijkprogramma laten accrediteren. In dit geval moet het leerverslag, dat de professional bij SKJ indient na afronding, mede ondertekend worden door de opdrachtgevende organisatie.

Waar kan je een praktijkprogramma volgen?

Een geaccrediteerd praktijkprogramma volg je bij je werkgever of eventueel bij je opdrachtgever. Professionals die bijvoorbeeld zzp’er of zelfstandige zijn, kunnen een praktijkprogramma volgen bij een hogeschool of een commerciële aanbieder. Als je meer informatie wil over waar je precies een praktijkprogramma kunt volgen, neem dan contact met ons op.