Rapport en aanbevelingen enquête evaluatie Jeugdwet

De samenwerkende beroepsverenigingen hebben vorig jaar een enquête uitgezet onder professionals. In november 2017 gingen de beroepsverenigingen en professionals in twee klankbordgroepen met elkaar in gesprek over de opbrengsten van de enquête. Dit leverde aanbevelingen op.

Verbeteren kwaliteit van hulp
Uit het onderzoek blijkt dat er hard gewerkt wordt aan het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel, maar ook dat het nog veel investeringen vraagt. In (te) veel gemeenten lukt het nog niet om aan alle kinderen en jongeren tijdig de passende hulp en jeugdbescherming te bieden. Professionals geven aan dat er ook gekeken moet worden naar de context waarbinnen hulpverlening geboden wordt. Zo stellen zij dat veel gemeenten meer zouden kunnen investeren in voorlichting en (collectieve) preventie en standaard gebruik zouden moeten maken van de kennis en wetenschap uit de praktijk. Ook vinden de professionals dat administratie en regelgeving beperkt moet worden tot dat wat minimaal nodig is voor sturing op goede hulpverlening.

Positieve geluiden
Ondanks dat er nog een hoop te verbeteren valt, zijn er ook positieve geluiden te horen bij professionals: “De Jeugdwet heeft in de jeugd-ggz ervoor gezorgd dat er eindelijk een gesprek heeft plaatsgevonden met het management over de professionele kwaliteit en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.” Daarnaast gaven professionals aan dat de gemeente haar best doet, er veel overleg is en het onderlinge vertrouwen groeit. “Laten we s.v.p. de tijd nemen om deze veranderingen door te laten groeien”.

Lees hier het volledige rapport