Wil jij jezelf verder ontwikkelen via een unieke ambassadeursopleiding?

Samen staan voor je vak!
Ben je een jeugd- en gezinsprofessional, psycholoog, pedagoog, ambulant begeleider, jeugdbeschermer, jongerenwerker of heb je een vergelijkbaar beroep binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wil je samen staan en gaan voor goede hulp voor de jeugd?

Aanleiding voor deze leergang
Door de komst van de Jeugdwet in 2015 is je werk als jeugdprofessional ingrijpend gewijzigd. De decentralisatie naar gemeenten heeft de manier waarop we werken gewijzigd en er wordt ingezet
op transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. Dat vraagt een actieve bijdrage van professionals. Om dit proces te ondersteunen gaan we de komende jaren ambassadeurs opleiden en inzetten die kunnen motiveren, inspireren en verbinden.

Zie hier meer informatie en meld je aan!

De leergang ambassadeur jeugd wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J).