OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Test opleiding met kortere titel

Individuele cursus / E-learning
E-learning

ID nummer:
Opleider:
Geaccrediteerd door:

Meer info

Voorlichtingsmodule Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Individuele cursus / E-learning
E-learning

ID nummer: SKJ197861
Opleider: RINO Noord Holland
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 – 5 jaar)

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
100.00
45.00
45.00
10.00
100.00
100.00 Extra literatuurstudie
45.00 Behandeling
45.00 Diagnostiek
10.00 Overige taken
100.00 Herregistratie
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 252337
Opleider: RINO Amsterdam
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 – 5 jaar)

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
100.00
45.00
45.00
10.00
100.00
100.00 Extra literatuurstudie
45.00 Behandeling
45.00 Diagnostiek
10.00 Overige taken
100.00 Herregistratie
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 252337
Opleider: RINO Amsterdam
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Systeemtherapie en systemisch werken

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
1.00
34.00
34.00
1.00 Extra literatuurstudie
34.00 Behandeling
34.00 Herregistratie
Utrecht - 13-10-2017
Utrecht - 02-02-2018

ID nummer: 256464
Opleider: PAO Psychologie
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken & educatie, toetsen en beoordelen

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
19.50
19.50 Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ198341
Opleider: Avans Hogeschool AcademieSocialeStudies
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info