OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Geïntegreerde opleiding systeemtheoretische psychotherapie

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
100.00
70.00
20.00
10.00
100.00
100.00 Extra literatuurstudie
70.00 Behandeling
20.00 Diagnostiek
10.00 Overige taken
100.00 Herregistratie
Antwerpen - 12-10-2017

ID nummer: 297280
Opleider: Interactie-Academie VZW
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Geïntegreerde opleiding systeemtheoretische psychotherapie

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
100.00
70.00
20.00
10.00
100.00
100.00 Extra literatuurstudie
70.00 Behandeling
20.00 Diagnostiek
10.00 Overige taken
100.00 Herregistratie

ID nummer: 297280
Opleider: Interactie-Academie VZW
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Herkennen en bespreken van letsel bij kinderen

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
6.25
6.25 Training
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ201890
Opleider: Expertisecentrum William Schrikker
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – Werken aan Veiligheid

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
8.00
8.00 Training
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ203715
Opleider: Farent
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Jeugdzorg in de Buurt – Met focus op veiligheid

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
32.00
32.00 Training
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ202209
Opleider: Enver
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Beroepsethiek en Tuchtrecht

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
4.50
4.50 Scholing
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ202201
Opleider: Jeugdbescherming Akademie
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info