OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Menslievende Zorg; Basiscursus Zorgethiek

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
37.00
37.00 Blended learning
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ203187
Opleider: Allargando Training & Advies
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info