OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Voorlichtingsmodule Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Individuele cursus / E-learning
E-learning

ID nummer: SKJ197861
Opleider: RINO Noord Holland
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 – 5 jaar)

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
100.00
45.00
45.00
10.00
100.00
100.00 Extra literatuurstudie
45.00 Behandeling
45.00 Diagnostiek
10.00 Overige taken
100.00 Herregistratie
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 252337
Opleider: RINO Amsterdam
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Tweejarige Opleiding Infant Mental Health (specialistische opleiding 0 – 5 jaar)

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
100.00
45.00
45.00
10.00
100.00
100.00 Extra literatuurstudie
45.00 Behandeling
45.00 Diagnostiek
10.00 Overige taken
100.00 Herregistratie
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 252337
Opleider: RINO Amsterdam
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Triple P Nascholing

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
3.50
3.50 Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: SKJ198673
Opleider: Families Foundation - Triple P Nederland
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Emodule Niet aangeboren hersenletsel

Individuele cursus / E-learning
5.00
5.00 Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
E-learning

ID nummer: SKJ198678
Opleider: Expertisecentrum William Schrikker
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
7.00
26.00
6.00
8.00
40.00
7.00 Extra literatuurstudie
26.00 Behandeling
6.00 Diagnostiek
8.00 Overige taken
40.00 Herregistratie
Haarlem - 24-11-2017
Haarlem - 23-11-2018

ID nummer: 267230
Opleider: Het Lorentzhuis
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info