OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Introductie in de Infant Mental Health (IMH) visie

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
18.00
6.00
3.00
18.00 Herregistratie
6.00 Behandeling
3.00 Diagnostiek

ID nummer: 342796
Opleider: Parnassia Groep
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Introductie in de Infant Mental Health (IMH) visie

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
18.00
6.00
3.00
18.00 Herregistratie
6.00 Behandeling
3.00 Diagnostiek
Den Haag - 23-05-2019

ID nummer: 342796
Opleider: Parnassia Groep
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Voorlichtingsmodule Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Individuele cursus / E-learning
E-learning

ID nummer: SKJ197861
Opleider: RINO Noord Holland
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meer info