OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
30.00
10.00
10.00
1.00
10.00
30.00 Herregistratie
10.00 Behandeling
10.00 Diagnostiek
1.00 Extra literatuurstudie
10.00 Overige taken
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 368304
Opleider: Rino Zuid
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Kindermishandeling en Veiligheidsplanning

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
22.00
11.00
22.00 Herregistratie
11.00 Behandeling
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 331277
Opleider: Drion Training Advies en Ontwikkeling
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Tweedaagse cursus Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
12.50
5.00
4.50
11.00
3.00
12.50 Herregistratie
5.00 Behandeling
4.50 Diagnostiek
11.00 Extra literatuurstudie
3.00 Overige taken
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 341649
Opleider: King nascholing
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
8.00
6.00
6.00
6.00
18.00
8.00 Extra literatuurstudie
6.00 Behandeling
6.00 Diagnostiek
6.00 Overige taken
18.00 Herregistratie

ID nummer: 289093
Opleider: King nascholing
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Het nieuwe afwegingskader in de Hulp- en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
3.00
0.50
1.00
3.00 Herregistratie
0.50 Behandeling
1.00 Diagnostiek
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 357588
Opleider: Accare Opleidingen
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
13.50
11.50
2.00
9.00
13.50 Herregistratie
11.50 Behandeling
2.00 Diagnostiek
9.00 Extra literatuurstudie
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 333904
Opleider: TIMM Consultancy
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info