OpleidingPuntenCategorieLocatie | Datum

Kindermishandeling en Veiligheidsplanning

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
22.00
11.00
22.00 Herregistratie
11.00 Behandeling
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 331277
Opleider: Drion Training Advies en Ontwikkeling
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

signaleren en communiceren kindermishandeling

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
8.00
3.00
1.00
8.00 Herregistratie
3.00 Behandeling
1.00 Diagnostiek
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 346495
Opleider: Karakter Academie
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Tweedaagse cursus Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
12.50
5.00
4.50
11.00
3.00
12.50 Herregistratie
5.00 Behandeling
4.50 Diagnostiek
11.00 Extra literatuurstudie
3.00 Overige taken
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 341649
Opleider: King nascholing
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Kindermishandeling en seksueel misbruik in migrantengezinnen

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
7.00
4.00
3.00
6.00
7.00 Herregistratie
4.00 Behandeling
3.00 Diagnostiek
6.00 Extra literatuurstudie
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 331341
Opleider: Jeugdzorg Academie
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
8.00
6.00
6.00
6.00
18.00
8.00 Extra literatuurstudie
6.00 Behandeling
6.00 Diagnostiek
6.00 Overige taken
18.00 Herregistratie
Utrecht - 26-09-2018
Utrecht - 29-03-2019
Zoetermeer - 30-08-2019
Utrecht - 24-09-2019

ID nummer: 289093
Opleider: King nascholing
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info

Het nieuwe afwegingskader in de Hulp- en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
3.00
0.50
1.00
3.00 Herregistratie
0.50 Behandeling
1.00 Diagnostiek
Datum/locatie nog niet bekend

ID nummer: 357588
Opleider: Accare Opleidingen
Geaccrediteerd door: NIP/NVO

Meer info