Als je cliënt niet wilt wat jij wilt, hoe ga je dan om met weerstand?

ID nummer: SKJ210271
Periode: 8 november 2021 t/m 8 november 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Babykennis Academie Adres: Jac. P. Thijssepark 387
1411 XV Naarden
Email: info@babykennis.nl Website: https://www.babykennis.nl/alsjeclientnietwilwatjijwilt
Registerpunten: 19.50 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Heb jij tijdens jouw werk ook wel eens te maken met cliënten die:
– Jouw deskundigheid in twijfel trekken?
– Zich boos of agressief gedragen ten opzichte van jou?
– Altijd met je instemmen, maar vervolgens niets doen met jouw ondersteuning?
– In jouw optiek extra ondersteuning nodig hebben, maar die geen extra zorg willen accepteren?


Als zorgprofessional zet je je in om je vak zo goed mogelijk uit te oefenen, met als doel een goede start voor de baby. En ouders die zo goed mogelijk in hun vel zitten. Tijdens je werk zul je ook te maken krijgen met bovenstaande situaties, die vaak vermoeiend, stressvol en weinig voldoenend zijn.


De handvatten die je in deze scholing krijgt voor het aangaan en versterken van de samenwerkingsrelatie met deze gezinnen zijn heel nuttig tijdens jouw werk als zorgprofessional. Daarnaast leer je copingstrategieën, die ervoor zorgen dat je zelf niet opgebrand of getraumatiseerd raakt.

Om deze vaardigheden te kunnen verdiepen, wordt er gewerkt met actuele casuïstiek en wordt van de cursisten een actieve deelname verwacht. Er is gekozen voor twee docenten, zodat we dit intensieve werk in kleinere subgroepen kunnen doen. Op die manier is het leerrendement voor de deelnemers optimaal.

Wil je ook nieuwe inzichten en leren hoe je kunt omgaan met weerstand en agressie? Meld je dan aan!