Als jeugdprofessional in contact met narcisme en psychopathie

ID nummer: SKJ204808
Periode: 1 oktober 2019 t/m 1 oktober 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Het Verdwenen Zelf Adres: Molenstraat 20
7551 DC Hengelo
Email: info@verdwenenzelf.org Website: https://verdwenenzelf.org/training-jeugdprofessionals/
Registerpunten: 9.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Psychische en persoonlijkheidsproblematiek bij één of beide ouders is een hoofdoorzaak van complexe scheidingen, zo blijkt uit onderzoek. Deze verdiepende training over narcisme en psychopathie geeft de jeugdprofessional handvatten om beter inzicht te krijgen in en om te gaan met de complexe scheiding waarin deze persoonlijkheidsproblematiek een rol speelt. Hierdoor krijg je meer overzicht en minder handelingsverlegenheid.

Wanneer je als jeugdprofessional veel met mensen werkt, is er een grote kans dat je direct of indirect te maken krijgt met narcisme of psychopathie. Door de aard van de stoornis is het vaak niet meteen zichtbaar waar je mee te maken hebt. Cliënten met deze pathologie leggen de verantwoordelijkheid buiten zichzelf en manipuleren personen in hun omgeving. Het is belangrijk dat je de kenmerken tijdig signaleert. Allereerst om zelf niet in het narcistische net verward te raken, maar ook om de omgeving veiligheid te kunnen bieden en het belang van het kind te kunnen waarborgen.

We bieden een actieve training aan voor de jeugdprofessional die bestaat uit zowel theorie als dialoog, ervaren, oefeningen en casuïstiek. Vragen en casuïstiek kunnen natuurlijk vooraf worden ingebracht. Je gaat aan de slag met gerichte oefeningen waarbij inzichtelijk wordt hoe het voor betrokkenen is om met iemand met narcisme of psychopathie te maken te hebben. Daarnaast leer je hoe je het systeem kan begeleiden in de omgang met de persoon met deze persoonlijkheidsstoornis.

De trainers hebben professionele werkervaring als jeugd- en gezinsprofessional en zijn tevens ervaringsdeskundig.

Inhoud
In de training wordt aandacht besteed aan:
• (Her)kennen van de persoonlijkheids¬stoornissen narcisme en psychopathie
• (Her)kennen signalen emotionele mishandeling bij ouders én kinderen
• De narcistische dynamiek
• Het handelen kunnen afstemmen op de fase van het herstelproces van slachtoffers
• Gevolgen narcistische mishandeling voor het kind en de ouder
• Ouderverstoting / PAS
• Communiceren met iemand die narcistisch gedrag vertoont
• Overdracht en tegenoverdracht
• Handvatten en vaardigheden voor de hulpverlener in contact met een narcist/psychopaat
• Veiligheidsafwegingen
• Juridische mogelijkheden
• Passende hulp
• Casuïstiek