Basis Mediationopleiding

ID nummer: SKJ206653
Periode: 5 maart 2020 t/m 5 maart 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Academie voor Mediationopleidingen Adres: Bergerdensestraat 25a 1
6681 LK Bemmel
Email: info@amedo.nl Website: http://www.mediatorworden.nl
Registerpunten: 84.00 - Scholing
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De basis
Je krijgt in dit eerste blok inzicht in het vak van mediator en de mediatorsvaardigheden die daarbij horen. Ook krijg je inzicht in de persoonlijkheden van je cliënten en hoe je daar het beste mee omgaat om een zo optimaal mogelijk mediationresultaat te behalen.

Juridische aspecten
Je maakt kennis met de mediationovereenkomst, de daarbij behorende gedragsregels en het mediationreglement. Ook behandelen we de vaststellingsovereenkomst.

Wel of niet te mediaten
Je leert beoordelen of een casus mediabel is.

Klacht- en tuchtrecht
Je leert hoe het klacht- en tuchtrecht in elkaar steekt en hoe zo’n procedure verloopt.

Vaardigheden
Je leert de verschillende interventietechnieken die je kan inzetten om de kwaliteit van het mediationgesprek te vergroten of het gesprek weer vlot te trekken als het dreigt vast te lopen. We bespreken de IJsbergtheorie met je en we leren je hoe je actief luistert.

De mediationopening
Je leert de mediationopening, om een veilig en vertrouwd gespreksklimaat te scheppen.

Mediaten
Mediaten moet je vooral DOEN: voelen wat er gebeurt aan tafel, zowel in de rol van cliënt als in die van mediator en observant. Iedere rol draagt namelijk bij aan jouw ontwikkeling als mediator. Je mediate in groepjes in de aanwezigheid van een docent. Meer dan de helft van onze docenten is instituutsassessor, zij weten als geen ander wat je nodig hebt om slagen voor je examen.

Non verbale communicatie
Je leert hoe je de verschillende onderdelen waaruit communicatie bestaat, leest en hoe je er mee omgaat. Maar bovenal wat communicatie doet met de cliënten aan tafel.

Exploreren
Je gaat op zoek gaan naar de onderliggende lagen in conflictsituaties.

Culturele dimensies
Je leert hoe een culturele dimensie voor onderling onbegrip kan leiden én hoe je juist dat aspect bespreekbaar maakt en zo een stap in de goede richting te zet.

Presentaties
Theorie op een interactieve manier waar iedereen aan bijdraagt: je verzorgt een korte presentatie van maximaal 5 minuten over een examen-onderwerp uit het Handboek Mediation; het boek dat je moet beheersen om je theorie-examen te halen en als waardevol naslagwerk dient in je dagelijkse praktijk.

De escalatieladder van Friedrich Glasl
Je leert herkennen in hoeverre een conflict geëscaleerd is en tot welk niveau cliënten nog kunnen openstaan voor mediation.

Buurtbemiddeling
We geven je een inkijkje in Buurtbemiddeling, een laagdrempelige manier om een conflict tussen buren weg te nemen.

Ethische dilemma’s
Je leert hoe je je als mediator professioneel en integer opstelt wanneer zich een ethisch dilemma aandient.

Intervisie
Intervisie is een waardevolle manier om jezelf als mediator te ontwikkelen. Wij leggen je verschillende intervisiemethodieken voor. En tijdens de oefening laten we je intervisie ervaren.

Kernvaardigheden
De interventietechnieken worden uitvoerig behandeld. Langzaam gaan we op weg naar mediaten vanuit je hart in plaats van je hoofd.

De volgende fase in mediation
We behandelen de draai- en categorisatiefase. We leren je het nut en de noodzaak van deze fase en vooral de valkuilen waar je niet in moet trappen.

Wat heb jij nog nodig?
Wat hebben jij en je groepsgenoten nodig om de opleiding succesvol af te ronden? We zorgen dat al jullie wensen worden behandeld tijdens het laatste blok.

Omgaan met heftige emoties en persoonlijkheden
Je leert hoe je omgaat met heftige emoties aan tafel en hoe je in aanwezigheid van sterke persoonlijkheden zelf de regie houdt in de mediation.

Een mediation, alle fases
We nemen je mee in een mediation van A tot Z door het behandelen van één mediationcasus in drie verschillende fases.

Proefexamen
Hoe het staat met je theoretische kennis weet je na het maken van het proefexamen!

De Harvard onderhandelingsmethode
Je leert de hoofdregels van het Harvard onderhandelingsmodel. Door die regels toe te passen tijdens het onderhandelingsproces merk je dat deze fase vrijwel altijd soepel verloopt.

Vastleggen van het resultaat
Je leert hoe je het resultaat van de mediation vastlegt in een vaststellingsovereenkomst.

Psychologische escalatiemechanismen
We gaan in op het menselijk brein; je leert over de escalatiemechanismen die we allemaal toepassen en hoe deze kennis je helpt in je dagelijkse praktijk.

Het mediationproces
We gaan richting het einde van de opleiding en daarom vertellen we je het gehele mediationproces van A tot Z. Hierdoor valt alles op zijn plek en weet je wat je te doen staat als je eerste cliënten zich aandienen. Je bent goed voorbereid om succesvol aan de slag te gaan.

De examens
Na de opleiding heb je toegang tot de examens. We vertellen je over de wijze waarop de examens plaatsvinden en hoe je je daarvoor aanmeldt. Na het theorie-examen heb je de keuze tussen het live assessment of het video assessment. De keuze is aan jou nadat wij je verteld hebben hoe het een en ander verloopt en wat de voor- en nadelen van beide mogelijkheden zijn.