Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0

ID nummer: 366470
Periode: 10 mei 2019 t/m 16 september 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Beldman Opleidingen
Registerpunten: 100.00 - Herregistratie
80.00 - Behandeling
20.00 - Diagnostiek
100.00 - Extra literatuurstudie
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Met deze basiscursus CGT maken cursisten zich de nieuwste kennis op het gebied van cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek en behandelingen eigen. Daarnaast verdiepenen cursisten zich in de inspirerende principes van de Motiverende Gespreksvoering 3.0. De cursus bevat een goede mix tussen klassikale bijeenkomsten en online modules en wordt positief ontvangen, afgaande op de evaluaties van cursisten.

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kenmerken en achtergrond van leerprincipes en cognitieve gedragstherapie.
  • De verschillende behandelfasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces.
  • Het motiveren van cliënten volgens de principes van Motiverende Gespreksvoering 3.0.
  • Het adequaat hanteren van de therapeutische relatie.
  • Het diagnostisch proces: adequaat op leren stellen van (functie- en betekenis-) analyses.
  • Op basis van opgestelde analyses een gefundeerd behandelplan op leren stellen.
  • Cognitief-gedragstherapeutisch behandelen van verschillende psychische klachten.
  • Behandeling van diverse angst- en stemmingsstoornissen.
  • Vergroten van vaardigheden met cognitieve en experiëntiële technieken.
  • Omgaan met ingewikkelde therapeutische interacties.

Voor meer informatie, zie: https://www.beldmanopleidingen.nl/basiscursus-cgt-3/