Basiscursus cognitieve gedragstherapie – Verdieping (70 uur) inclusief e-learning

ID nummer: 381098
Periode: 7 april 2020 t/m 6 april 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: RINO Groep Utrecht
Registerpunten: 29.00 - Extra literatuurstudie
70.00 - Herregistratie
4.00 - Overige taken
12.00 - Diagnostiek
54.00 - Behandeling
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Deze cursus is een vervolg op het 30-uurs inleidend deel van de basiscursus gedragstherapie en stelt je in staat zelfstandig (met supervisie) gedragstherapieën te verrichten. Daartoe worden alle aspecten van het gedragstherapeutisch proces doorgenomen en geoefend, waarbij een groot accent ligt op de cognitieve therapie.

Doel
Een theoretische en praktische verdieping in de gedragstherapie voortbouwend op de inleiding in de gedragstherapie en leidend tot diagnostische en therapeutische vaardigheden bij veel voorkomende probleemgebieden (DSM-5).