Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie

ID nummer: 323521
Periode: 14 oktober 2018 t/m 7 februari 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Vlokhoven Opleidingen
Registerpunten: 16.00 - Extra literatuurstudie
80.00 - Behandeling
20.00 - Diagnostiek
100.00 - Herregistratie
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Omschrijving Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie

De basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie bestaat uit 16 cursusdagen. De cursus is niet doelgroep specifiek. Dat wil zeggen dat we in deze cursus zowel aandacht besteden aan de doelgroepen kinderen en jeugd, volwassen en ouderen.We maken gebruik van evidence-based en practice-based evidence theorie en methoden en technieken voor de behandeling van patiënten. In deze basiscursus komen de meest voorkomende problemen en stoornissen in de diverse doelgroepen aan bod.

De cursus bestaat uit een inleidend en verdiepend gedeelte. Hierbij wordt de volgende indeling gebruikt:

1. Inleiding in de geïntegreerde CGt: kenmerken en positionering CGt;
2. Cognitief Gedragstherapeutisch proces en therapeutische relatie;
3. Cognitief Gedragstherapeutische Diagnostiek;
4. Cognitieve Technieken en Gedragstherapeutische Technieken in de CGt;
5. Thema’s en specifieke probleemgebieden of stoornissen met een nadruk op depressieve
stoornissen en angststoornissen (DSM-5).
 

Leerdoelen van de cursus

Na afloop van de cursus:
1. heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van
denken;
2. kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
3. kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
4. kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses, casusconceptualisatie en interventiestrategieën
ontwerpen;
5. kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
6. kan de cursist biologische, psychologische, leer theoretische en systeemverklaringen voor het
ontstaan van de meest voorkomende problemen en stoornissen (die in deze cursus aan bod komen)
benoemen, specifiek angst- en stemmingsstoornissen;
7. kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, CGt-analyses en hulpvragen vaststellen wat
er aan de hand is bij een patiënt met een probleem of stoornis; onderkennende en verklarende
diagnostiek (zie 6.);
8. kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten,
voor de cliënt het meest aangewezen is (indicatie);
9. kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan
opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten (indicatie uitvoeren en evalueren);
10. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem
daarbij betrekken.