Basistraining methodiek Community Support

ID nummer: SKJ203117
Periode: 1 april 2019 t/m 1 april 2020
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Community Support Nederland BV Adres: Laan Corpus Den Hoorn 108
9728JR GRONINGEN
Email: info@communitysupport.nl Website: http://www.communitysupport.nl/training/
Registerpunten: 33.50 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Werken volgens de methodiek Community Support betekent een andere manier van denken en het gebruikmaken van andere competenties. Tijdens de opleiding krijgen deelnemers de beschikking over basisvaardigheden om in de praktijk te kunnen werken volgens de methodiek Community Support in de coaching van gezinnen en/of jeugdigen. Tijdens de bijeenkomsten komen alle facetten van de methodiek aan de orde. Werken volgens de methodiek Community Support vraagt bepaalde kennis, houding en vaardigheden van de professional, die in de training op een zo praktisch mogelijke wijze aan bod komen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij het succesvol toepassen van de methodiek de basishouding van de professional cruciaal is, om deze reden ligt de focus in de training op houding en vaardigheden.