Basistraining OpvoedParty

ID nummer: SKJ198796
Periode: 4 april 2017 t/m 4 april 2018
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Lunamare - opvoedingsondersteuning Adres: Betuwe 139
3524TE Utrecht
Email: katrien@lunamare.nu Website: http://www.opvoedparty.nl
Registerpunten: 2.25 - Scholing in de vrije ruimte
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Na een online introductie kan de beroepsopvoeder (uit zorg, welzijn, onderwijs of kinderopvang) in deze bijeenkomst persoonlijke vragen stellen over de OpvoedParty. De ambassadeur in spé krijgt praktische tips en waardevolle informatie die hij/zij bij de eerste OpvoedParty goed kan gebruiken. Het grootste deel van de bijeenkomst wordt gereserveerd om te kunnen oefenen met het materiaal. We staan stil bij een (niet-adviserende) houding als begeleider, een sterke introductie, gericht op veiligheid/vertrouwen, en de eigen vragen. Iedere deelnemer brengt persoonlijke lastige casuïstiek in.

In de oefenrondes wordt stilgestaan bij ieders persoonlijke worst-case scenario/ allergie, zoals verbaal agressieve ouders, stille ouders, claimende ouders, ouders die continu aan het woord zijn.

We gaan ook in op lastige onderwerpen zoals slaan en ander grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoedens van huiselijk geweld of ernstige agressie wordt geadviseerd om dit niet verder in de groep te bespreken maar na de bijeenkomst met de betreffende ouder te kijken welke hulp passend is. Als het ter tafel komt, wordt vooral gefocust op het niet-stigmatiseren van de ouder in kwestie en het begeleiden van de ouder naar andere hulpverlening. De OpvoedParty is preventief en kan soms een signalerende functie hebben.

Vooralsnog zijn de meeste OpvoedParty’s in de afgelopen 7 jaar gegaan over thema’s als: driftbuien, beeldschermgebruik, alle facetten van ouderschap, loslaten van kinderen, vriendschappen, online pesten, weerbaarheid, schoolkeuze, grenzen stellen of actuele thema’s uit het nieuws.

Bij alle thema’s die ter tafel komen geldt: er is niet een manier om een perfecte opvoeder te zijn, maar er zijn wel duizend manieren om een goede opvoeder te zijn. Opvoeden leer je niet door er een boek over te lezen, maar door ervaring. En ieders ervaring kan weer waardevol zijn voor een ander.

Het gaat dan ook niet om dé oplossing of een strikt advies maar des te meer om het pallet van mogelijkheden, dat er ook nog is, naast de manier waarop je het als ouder altijd al deed. Het horen dat andere ouders ook worstelen met dezelfde vragen, ontneemt ouders het gevoel van onzekerheid en opvoedeenzaamheid. Het aanreiken van praktische handvatten spreekt ouders aan op hun dienstbaarheid, is voor de ontvanger helpend en voor de gever autonomieversterkend.

In de online verdiepingstraining (4 maanden na de basistraining) wordt nog verder ingegaan op lastige situaties aan tafel en ingewikkelde casuïstiek. Deze training is facultatief.

Ongeveer een half jaar na afloop van de training krijgt de ambassadeur een uitnodiging voor een verplichte Terugkom-, Inspiratie- & OpfrisBijeenkomst, waarin ervaringen worden uitgewisseld en praktijkvragen worden beantwoord. In het tussenliggende half jaar wordt van de ambassadeur verwacht dat hij/zij minimaal één OpvoedParty heeft gegeven.

Resultaat? Na deze bijeenkomst heeft u voldoende kennis en gereedschap in handen om een OpvoedParty te kunnen geven. Iedereen die deelneemt aan deze training krijgt (tegen geringe betaling) een vermelding op de website (zodat de organisatie vindbaar is voor ouders) en een certificaat van deelname. Na deelname aan de Terugkom-, Inspiratie- & Opfrisbijeenkomst krijgt de organisatie van de ambassadeur een button voor op de website als bewijs van actieve deelname.