BASTA! training en coaching

ID nummer: SKJ205335
Periode: 19 mei 2019 t/m 19 november 2020
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: JSO Adres: Noothoven van Goorstraat 11e
2806 RA Gouda
Email: klantbureau@jso.nl Website: https://basta.jso.nl
Registerpunten: 24.50 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

BASTA! is een systeemgerichte interventie voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege het plegen van delicten en/of signaalgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie of een andere verwijzende instantie. BASTA! richt zich op begeleiding en preventie en is bij uitstek een integrale methode die de kinderen met hun ouders/ verzorgers begeleidt en daarbij ook de school en andere leefgebieden betrekt.

BASTA! wordt uitgevoerd door jeugdprofessionals met behulp van een digitale tool. Met het EARL-taxatie wordt omvang van het risico snel en betrouwbaar in kaart gebracht. Na de taxatie wordt een individuele aanpak voorgesteld met de meest passende instrumenten. De tool heeft beschikking over een breed aanbod instrumenten, die in de verschillende leefgebieden van het kind worden ingezet.