Beroepscode en tuchtrecht

ID nummer: SKJ203424
Periode: 26 maart 2019 t/m 26 maart 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/beroepscode-en-tuchtrecht/
Registerpunten: 13.00 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Basis en verdiepingstraining Beroepscode en tuchtrecht
Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Om die best mogelijke hulp te realiseren, werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders; vakinhoudelijke richtlijnen, de beroepscode en wetten, dat geeft een zekere handelingsruimte maar daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen.
Vakinhoudelijke richtlijnen
Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals handvaten hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken
Beroepscode
Vanuit de beroepsgroep is er een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.
Wettelijke kaders
De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. In het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Het doel van het tuchtrecht is dan ook de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.
Voor de herregistratie van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, in het beroepsregistratie van de SKJ, is een geaccrediteerde training beroepsethiek verplicht. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Onderstaande twee modules voldoen aan deze eisen. Tussen het volgen van de basis- en de verdiepingstraining moet minimaal een week zitten.

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)
Tijdens deze eerste bijeenkomst leer je hoe je aan de hand van richtlijnen en artikelen uit de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. We bespreken welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen en je zult ervaren hoe een moreelberaad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen en hierin verantwoorde keuzes te maken.

Inhoud van de training
-Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
-Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
-Verantwoorden van je keuzes
-Het gebruik van een moreel beraad

Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Door regelmatig op je eigen handelen te reflecteren en je handelen en kennis te toetsen bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Hierbij maak je gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Hierbij is een lerende houding van groot belang, professionals die zich willen ontwikkelen en daar ook de ruimte voor nemen.

Inhoud van de training:
-Kennisquiz
-Introductie van de richtlijnen
-Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en -gezinsprofessionals
-Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
-Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?

Modules: Basistraining Beroepscode en Tuchtrecht - 6 uur
Verdiepignstraining Beroepscode en Tuchtrecht - 7 uur