Collegereeks Jeugdrecht

ID nummer: SKJ205329
Periode: 30 oktober 2019 t/m 30 oktober 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: Logavak Opleidingsgroep B.V. Adres: Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht
Email: info@logavak.nl Website: https://www.logavak.nl/aanbod/22/248/1170/collegereeks-jeugdrecht
Registerpunten: 20.00 - Scholing
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

(Eerder geaccrediteerd geweest, alleen is Loekie van der Heijden voor Kees Blankman in de plaats gekomen. ID: SKJ202396). De collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en opfriskennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrechten inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.

Modules: College Familierecht - 2.5 uur
College Privacy & beroepsgeheim - 2.5 uur
College Jeugdhulp en recht - 2.5 uur
College Jeugdbeschermingsrecht - 2.5 uur
College Onderwijsrecht - 2.5 uur
College Jeugdstrafrecht - 2.5 uur
College Gezondheidsrecht - 2.5 uur
College Migratierecht - 2.5 uur