Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd

ID nummer: SKJ201982
Periode: 1 augustus 2018 t/m 1 augustus 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Parnassia Groep Adres: Kiwistraat 43
2552DH DEN HAAG
Email: accreditatiebureau@parnassiagroep.nl Website: https://study2go.nl/products/cultuursensitief-werken-en-vroegsignalering-lvb-en-ggz-problematiek-bij-migrantenjeugd-live-sessies
Registerpunten: 11.25 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

* De cursus omvat alle elementen van een training, maar dan live online. De cursus wordt gegeven via de Live Online Leren methodiek, waarbij je via video en audio met de docent en andere cursisten in contact staat. Interactie staat centraal. Zie de bijlagen “LOL methodiek” en “LOL in het kort” voor meer informatie.De cursus bestaat 5 modules. Iedere module bestaat uit zelfstudie (e-learning) en een bijeenkomst in de online klas.

Tijdens de ‘live online’ bijeenkomst wordt het geleerde en ingebrachte casuïstiek besproken. Ook worden vaardigheden, middels bijvoorbeeld een rollenspel, in de online klas geoefend.
De professional leert breed te kijken naar een casus.
Vertaling naar de eigen beroepspraktijk en de hulp naar cliënt is belangrijk. Maar ook op welke competenties de professional zich kan verbeteren in het handelen en omgaan met de jeugdige, ouders en de beroepspraktijk.
Opzet:
* Thema 1: Cultuursensitief werken in de hulpverlening – bejegening
* Thema 2: Cultuursensitieve en effectieve communicatie met kwetsbare (migranten)jeugd en hun ouders
* Thema 3: Vroegsignalering GGZ problematiek vanuit een culturele context
* Thema 4: Vroegsignalering en omgaan met jongeren met LVB
* Thema 5: cultuursensitiviteit en effectieve communicatie in het werken met (migranten) jeugd en ouders, integratie thema 1t/m4
De deelnemer dient aanwezig te zijn bij alle sessies, als voorwaarde voor de accreditatie.